Wojewódzki Związek Pszczelarzy


10-502 Olsztyn
ul. Kościuszki 14/2

tel./fax 089 535 99 29


NIP: 739-13-00-223

konto bankowe:
PKO Bank Polski S.A.-Oddział 4 w Olsztynie
ul. Jarocka 59, 10-699 Olsztyn
71 1440 1228 0000 0000 0189 0719

e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl