Dopłaty wynikające z umów do zrealizowanych działań w ramach proj. ARR.

Ze szczegółowego zestawienia dotyczącego realizacji poszczególnych projektów w ramach mechanizmu WPR "Wsparcie rynku produktów pszczelich" wynikają poniższe informacje dotyczące udziału poszczególnych kół pszczelarzy i wykorzystania w roku 2004/2005 zaprogramowanych przez WZP możliwości w ramach złożonych projektów.

A. Pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji - "Szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik-pszczelarz i wykwalifikowany mistrz-pszczelarz".

Członkowie KołaPszczelarzy

Poniesiony koszt całkowity uczestniczenia w szkoleniu

Kwota otrzymanego dofinansowania przekazana uczestnikom szkolenia

Bartoszyce

2327,06

2281,55

Biskupiec

2215,72

2124,70

Giżycko

1536,62

1491,11

Górowo Iławieckie

995,22

995,22

Kętrzyn

3019,60

2837,44

Lidzbark Warm.

832,00

832,00

Morąg

1007,00

1007,00

Mrągowo

335,00

335,00

Nidzica

1917,24

1917,24

Olsztyn

1868,92

1823,41

Olsztynek

335,00

335,00

Ostróda

1396,20

1350,69

Pisz

2019,92

1974,41

Reszel

2763,12

2717,61

Sępopol

631,94

586,43

Szczytno

1755,80

1710,29

Węgorzewo

2866,40

2775,38

Razem:

27822,76

27048,97

B. Kontrola warrozy - "Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach pszczelarzy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie".

Koło Pszczelarzy

Koszt leczenia (wartość leków, usługi i VAT)

Dopłata - zwrot

Bartoszyce

4653,00

4342,80

Biskupiec

5227,20

4878,72

Bisztynek

1485,00

1386,00

Dobre Miasto

1201,20

1121,12

Działdowo

8758,20

8174,32

Giżycko

4620,00

4312,00

Górowo Iławeckie

481,80

449,68

Iława

2376,00

2217,60

Jeziorany

2917,20

2722,72

Kętrzyn

13332,00

12443,20

Korsze

1980,00

1848,00

Lidzbark Warm.

8085,00

7546,00

Lubawa

4006,20

3739,12

Morąg

7936,50

7407,40

Mrągowo

3451,80

3221,68

Nidzica

3465,00

3234,00

Olsztyn

20852,70

19462,52

Olsztynek

6573,60

6135,36

Ostróda

5874,00

5482,40

Piecki

4323,00

4034,80

Pisz

6501,00

6067,60

Reszel

7260,00

6776,00

Ryn

5907,00

5513,20

Sępopol

5610,00

5236,00

Srokowo

4785,00

4466,00

Susz

4884,00

4558,40

Szczytno

8184,00

7638,40

Świątki

2105,40

1965,04

Węgorzewo

1815,00

1694,00

Żuromin

5101,80

4761,68

Razem:

163752,60

152835,76

C. Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki - "Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie".

Koło Pszczelarzy

Koszt zakupu lawet do przewozu rodzin na pożytki

Dopłata przekazana pszczelarzom

Olsztyn

9991,80

8190,00

Kętrzyn

13371,20

10960,00

Nidzica

4995,90

4095,00

Lubawa

9686,80

7940,00

RAZEM:

38045,70

31185,00

D. Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich - "Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie".

Koło Matki UU Matki NU Matki R Odkłady Rodziny Koszt zakupu Dopłata

Biskupiec

525,00

1500,00

 

 

 

2025,00

2009,70

Dobre Miasto

1260,00

75,00

 

 

 

1335,00

1335,00

Działdowo

1960,00

2520,00

 

 

 

4480,00

4480,00

Iława

665,00

255,00

 

 

 

920,00

920,00

Jeziorany

1749,98

 

 

 

 

1749,98

1699,00

Kętrzyn

14271,17

900,00

20400,00

 

35571,17

35228,92

Korsze

1050,00

510,00

 

 

 

1560,00

1560,00

Lidzbark Warm

4969,93

 

 

 

 

4969,93

4825,16

Lubawa

350,00

1815,00

 

 

 

2165,00

2165,00

Morąg

3079,95

225,00

 

4800,00

 

8104,95

8021,36

Mrągowo

629,98

 

 

 

 

629,98

611,64

Nidzica

1540,00

2385,00

210,00

2400,00

 

6535,00

6535,00

Olsztyn

25514,97

3240,00

 

87360,00

800,00

116914,97

116871,14

Olsztynek

350,00

4455,00

 

25800,00

 

30605,00

30605,00

Ostróda

6160,00

105,00

 

 

 

6265,00

6265,00

Pisz

700,00

1575,00

 

6000,00

 

8275,00

8264,60

Reszel

 

3000,00

1680,00

4680,00

4680,00

Ryn

2310,00

 

 

3000,00

 

5310,00

5242,68

Srokowo

3500,00

960,00

 

 

 

4460,00

4460,00

Sępopol

 

1575,00

 

5280,00

 

6855,00

6855,00

Szczytno

3044,96

600,00

 

 

 

3644,96

3556,26

Węgorzewo

385,00

 

 

 

 

385,00

385,00

Razem:

74015,94

25695,00

210,00

156720,00

800,00

257440,94

256575,66

Łączna wielkość dopłat w ramach projektów prowadzonych i rozliczonych w ARR przez WZP Olsztyn w roku 2004/2005

Członkowie Koła Pszczelarzy

Kwota ogółem[ zł ]

Dopłaty w przeliczeniu na 1 członka Koła

Dopłaty po prze- iczeniu na 1 rodzinę pszczelą

Bartoszyce

6624,35

124,99

5,74

Biskupiec

9013,12

375,55

9,74

Bisztynek

1386,00

154,00

3,05

Dobre Miasto

2456,12

223,28

15,35

Działdowo

12654,32

294,29

9,67

Giżycko

5803,11

252,31

6,76

Górowo Iławeckie

1444,90

53,51

1,47

Iława

3137,60

92,28

2,81

Jeziorany

4421,72

157,92

6,91

Kętrzyn

61469,56

960,46

13,15

Korsze

3408,00

227,20

14,82

Lidzbark Warm.

13203,16

206,30

8,50

Lubawa

13844,12

769,12

24,90

Morąg

16435,76

684,82

12,36

Mrągowo

4168,32

143,74

2,47

Nidzica

15735,93

562,00

19,89

Olsztyn

146347,07

1143,34

29,39

Olsztynek

37075,36

1685,24

34,23

Ostróda

13098,09

374,23

7,97

Piecki

4034,80

288,20

7,35

Pisz

16306,61

526,02

10,87

Reszel

14173,61

524,95

11,57

Ryn

10755,88

448,16

21,01

Sępopol

12677,43

507,10

10,56

Srokowo

8926,00

318,79

4,23

Susz

4558,40

239,92

5,09

Szczytno

12904,95

416,29

11,13

Świątki

1965,04

163,75

6,92

Węgorzewo

4854,38

186,71

3,18

Żuromin

4761,68

476,17

6,76

Razem:

467645,39

487,64

11,53

Ostatnia z prezentowanych tabel dotyczy nie tylko sumarycznego ujęcia finansowej strony realizacji podjętych projektów. Analizy przedstawionych danych z łatwością może dokonać każdy samodzielnie a jej efektem jest również odpowiedź na pytanie o to jak aktywnie pszczelarze z poszczególnych kół uczestniczyli w potrzebnych im działaniach oraz o ile - dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i budżetu krajowego - mniej ich to kosztowało. Niestety - często jest to także informacja o tym, które zarządy kół nie umiały lub nie chciały wystarczająco efektywnie działać dla dobra swoich członków. Pszczelarze z tych kół powinni się zastanowić jak poprawić swoją sytuację, ale niekoniecznie przenosząc się do tych kół, których zarządy lepiej pracują.