Pragnę poinformować, iż Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do opracowania projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na sezon 2011/2012.
Zgodnie z powyższym, proszę o przesłanie do dnia 09.09.2011 roku oferty cenowej obowiązującej w 2012 roku.