Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i poszczególnym pszczelarzom

  • Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel. 089 523-39-32, 089 523-38-67,
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, tel. 089 533-43-32,
  • Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. Niepodległości 53/55, tel. 089 527-76-31,
  • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, tel. 089 535-76-84, 089 526-44-39,
  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel. 089 524-05-07, w.12,
  • - Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele
  • - Polski Związek Pszczelarski