Aktualności czerwiec - sierpień 2008


 1. Organizujemy V Wojewódzki Dzień Pszczelarza
 2. Odbyło się Święto Pszczelarzy w Iławie
 3. Zaopatrzyliśmy naszych członków w cukier dla pszczół
 4. 60-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostródzie
 5. Odbyły się Dożynki Miodowe w Szczytnie
 6. Złożyliśmy w ARR rozliczenie z wykonania umów
 7. Przekazywanie dopłat ARR do Kół Pszczelarzy
 8. Wyjazd do Krakowa na XXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza
 9. Rzeczywiste potrzeby naszych członków stanowią podstawę przygotowania projektów na sezon 2008/2009
 10. Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów i pakietów
 11. Zadbajmy o dofinansowanie swojej działalności
 12. Sklep WZP oferuje pszczelarzom
 13. Kupię - sprzedam

1. Organizujemy V Wojewódzki Dzień Pszczelarza

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prace organizacyjne dotyczące Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza opartego o XV edycję dorocznej imprezy „Pszczoły i Miód” Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie są już prawie zakończone. Ze strony poszczególnych kół naszego WZP otrzymaliśmy deklaracje udziału zorganizowanych grup (Asuny-3, Bartoszyce-10, Biskupiec-12, Działdowo-3, Górowo Il.-10, Iława-12, Jeziorany-5, Lidzbark Warm.-2, Lubawa-1, Morąg-11, Ostróda-8, Reszel-17, Ryn-10, Srokowo-7, Szczytno-3, Świątki-3, Węgorzewo-20, Olsztyn-43), co jest ważne ze względu na fakt, że szkolenie dla pszczelarzy łączy się z posiłkiem dla jego uczestników w trakcie spotkania integracyjnego. Osoby indywidualnie przybyłe na imprezę nie będą mogły w tym spotkaniu uczestniczyć.

Wykład, jaki poprowadzi w Sali Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Pani dr n.wet. Krystyna Pohorecka (dyr. Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach) pt.: „Przyczyny obecnych problemów z utrzymaniem zdrowotności i siły rodzin pszczelich oraz praktyczne postępowanie pszczelarza w celu uzyskania odpowiedniego stanu rodzin na czas kwitnienia plantacji rzepaku w regionie północno-wschodnim Polski” będzie z pewnością dla wszystkich pszczelarzy bardzo interesujący i użyteczny. Liczymy na udział w uroczystości kościelnej wszystkich pocztów ze sztandarami (zbiórka o godz.8.45 przed kościołem pw NSJ przy ul.Kopernika – Mszę w intencji pszczelarzy i ich rodzin odprawi ks.arcybiskup – Edmund Piszcz). Po mszy przemarsz kolumny ze sztandarami na plac Solidarności. Zarządy Kół proszone są o powiadomienie swoich zainteresowanych członków o uroczystym wręczeniu im odznaczeń związkowych w części oficjalnej.

do góry

2. Odbyło się Święto Pszczelarzy w Iławie

Po raz kolejny członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Iławie zaprosili 20.lipca br mieszkańców miasta i powiatu na spotkanie przy stoiskach i na estradzie amfiteatru nad Jeziorakiem. Po uroczystej Mszy Św. z udziałem sztandarów z WZP Olsztyn, Koła Pszczelarzy w Toruniu oraz RKP w Iławie w Sali Kinoteatru odbyła się część oficjalna i artystyczna, po której Goście i Pszczelarze z RKP Iława uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Starym Tartaku. Po wystąpieniu Prezesa WZP dotyczącym promocji pszczelarstwa i znaczenia pszczół wręczył on odznaczenia związkowe, które otrzymali: Medal im.ks.dr Jana Dzierżona – kol. Józef Kobusiński i Benedykt Zabłocki, Złotą Odznakę PZP – kol. Marian Walczak i Jerzy Mazur. Głos zabrali też przedstawiciele samorządu powiatowego, miejskiego i gminnego, którzy wyrazili swoje zadowolenie ze współpracy z pszczelarzami. Później część gości i pszczelarze udali się na rejs statkiem po Jeziorku a pozostali dołączyli do tych, którzy zwiedzali stoiska przy Amfiteatrze oraz oglądali występy zespołów pieśni i tańca.

do góry

3. Zaopatrzyliśmy naszych członków w cukier dla pszczół

Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem z 22 kół Zarząd WZP podpisał umowę na dostawę 238,5 ton cukru dla pszczelarzy z naszego Związku. Niestety, nieprzewidziane okoliczności spowodowały, że część dostarczonego cukru była reklamowana i wymagała wymiany, która w jednym z kół z przyczyn losowych nie była w ustalonym terminie zrealizowana, wobec czego zażądaliśmy zwrotu wpłaconych pieniędzy, które zwrócimy pszczelarzom.

do góry

4. 60-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostródzie

Dzień 9 sierpnia 2008 r. zaznaczył się szczególnie w historii Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostródzie, gdyż miało w nim miejsce uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru połączone z uczczeniem jubileuszu 60-lecia działalności Koła. Po Mszy odprawionej z udziałem pocztów ze sztandarami z WZP oraz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie przez ks. wicedziekana Jacka Wilczyńskiego w kościele pw. Świętego Dominika Sawio za dawnych i obecnych członków Koła i ich rodziny, dalsza część uroczystości – także z udziałem władz samorządowych, Zarządu WZP i ks.wicedziekana - miała miejsce w sali konferencyjnej Zamku Ostródzkiego. Po wystąpieniu Prezesa Koła – kol. Zygmunta Dańko i Prezesa WZP – dr Ryszarda Pałacha oraz ks. J. Wilczyńskiego i dr Zb. Lipińskiego nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń wyróżnionym pszczelarzom. Złotą Odznakę PZP z rąk wiceprezydenta PZP – dr R.Pałacha i Stefana Opalińskiego - sekretarza WZP a zarazem opiekuna Koła w Ostródzie otrzymał kol. Lech Górski. Srebrne odznaki PZP otrzymali: Ludwik Basiaga, Józef Białoskórski, Zygmunt Dańko, Kazimierz Depta, Jan Hatowski, Roman Laska, Józef Nyga a także Jan Nosewicz – burmistrz Ostródy, Włodzimierz Brodziuk – starosta powiatu ostródzkiego, Marek Brzezin – wójt gminy Ostróda i Julian Pawłowski – dyrektor CKS. Brązowe Odznaki PZP otrzymali kol. Jan Duda, Jerzy Kochański, Antoni Piskorz i Witold Węcławski. Fundatorzy przybili pamiątkowe gwoździe do drzewca sztandaru a gratulacje i życzenia oraz deklaracje dalszej współpracy z Kołem Pszczelarzy złożyli w swych wystąpieniach przedstawiciele samorządu. Uroczystość zakończyła się degustacją miodów na stoiskach przy molo nad Jeziorem Drwęckim i obiadem w restauracji „La Luna”.

do góry

5. Odbyły się Dożynki Miodowe w Szczytnie

17.VIII. br. po Mszy w Kościele NMP w Szczytnie z udziałem pocztów ze sztandarami jej uczestnicy uczestniczyli w części oficjalnej w Parku im.K.Klenczona. Prezes Koła w Szczytnie kol. Jan Misiaczyk powitał Gości i pszczelarzy oraz przedstawił program i cel uroczystości. W swoich wystąpieniach starosta powiatu szczycieńskiego – Stanisław Matłach, burmistrz Szczytna – Danuta Górska i wójt gminy Szczytno – Stan Wojciechowski z wielkim uznaniem i z sympatią wyrażali się o pszczelarzach tego regionu oraz ich znaczącej roli w promocji powiatu i produktów pasiecznych pozyskiwanych na tej ziemi. Z ramienia Zarządu WZP jego sekretarz - kol. Stefan Opaliński poinformował o pracy całej organizacji w upowszechnianiu wiedzy o pszczołach i walorach produktów pasiecznych. Na zaproszenie kol. Jana Misiaczyka i wójta Pasymia – Jana Miusa grupa gości i pszczelarzy uczestniczyła w zwiedzaniu nowej pracowni pasiecznej Prezesa i konsumpcji grilowanych potraw. Natomiast stoiska przy Parku oferowały mieszkańcom Szczytna i turystom nie tylko pszczelarskie eksponaty, ale także znakomite produkty pszczele i szeroki asortyment smacznych ciast. Wrażeń duchowych dostarczały też występy zespołów folklorystycznych w barwnych strojach ludowych.

do góry

6. Złożyliśmy w ARR rozliczenie z wykonania umów

W wymaganym terminie, czyli do 15 sierpnia Biuro WZP przesłało do ARR w Warszawie niezbędne wnioski o przekazanie WZP dopłat związanych z realizacją umów dotyczących złożonych wcześniej projektów.

Nazwa projektuZakres planowany w projekcieZakres zrealizowanyWartość wg umowy (zł) Środki wydatkowane
PLN%
123456
Szkolenie w kołach pt. „Warunki zwiększania efektywności gospodarki pasiecznej” 2 grupy – łączna liczba uczestników - 219 osób 100 %16569,00 10054,7960,68
Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w OlsztyniePaski leku Bayvarol 1944 op.Paski leku Biowar 3520 op.Tabletki leku Apiwarol 3110 op.Bayvarol 1309 opak. Apiwarol 3341 opak. Biowar 2081 opak.342777,75253071,0073,83
Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie26 szt. przyczep do wypożyczeniaNie zrealizowano4 160,000,000,00
Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie 36 prób 1 próba2790,00160,005,73
Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w OlsztynieMatki
NU – 3135
UU – 3735
R – 275
Odkłady – 3148
Matki
NU – 2111
UU – 3268
R – 115
Odkłady – 1930
436539,50408557,3293,59
RAZEM: X X798676,25671843,1184,12

Pozytywną oceną końcową kontroli ARR zakończyło się także nasze działanie dotyczące zrealizowanego szkolenia – projekty będą dopiero przedmiotem kontroli.

do góry

7. Przekazywanie dopłat ARR do Kół Pszczelarzy

Zarząd WZP zwraca uwagę, że przekazywanie dopłat dla pszczelarzy, którzy korzystali po dokonaniu przedpłaty z działań realizowanych w oparciu o umowy z ARR będzie prowadzone przez biuro WZP tylko w odniesieniu do tych kół, które nie mają żadnych zaległości w regulowaniu należnych WZP składek członkowskich i ulowych. W przypadku występowania zaległości Biuro WZP zwróci się do Zarządu właściwych kół ze wskazaniem tytułu i wielkości zaległych kwot.

do góry

8. Wyjazd do Krakowa na XXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

Grupa osób, które zgłosiły swój udział i dokonały wpłaty kosztów ODP wyjeżdża z Olsztyna 12 września o godz. 7.00 (zbiórka uczestników na dworcu PKP przy kasie biletowej nr 1) a wraca do Olsztyna 14 września ok.godz.22-giej. Obok realizacji programu ODP planowana jest wizyta w pasiece oraz indywidualne zwiedzanie zabytków w Krakowie.

do góry

9. Rzeczywiste potrzeby naszych członków stanowią podstawę przygotowania projektów na sezon 2008/2009

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR ogłoszone zostały „Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2008/2009" dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl . Do dnia 22 października podmioty uprawnione mogą składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania realizowane w sezonie 2007/2008. Wojewódzki Związek Pszczelarzy – jako podmiot uprawniony – podejmuje pracę nad przygotowaniem niezbędnych projektów rozpoczynając od zebrania informacji w zakresie zapotrzebowania na poszczególne działania zgłaszane przez członków WZP zgrupowanych w poszczególnych Kołach.

W związku z tym w załączeniu dostępne są wzory tabel, których terminowe przesłanie do biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół jest podstawą uwzględnienia w następnym roku tych kół i ich członków w działaniach podejmowanych przez WZP z dofinansowaniem w ramach projektów złożonych wcześniej w ARR.

Z obowiązujących „Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu >Wsparcie rynku produktów pszczelich< w roku 2007/2008” wynika m.in., że „podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu lub konferencji”. W tej sytuacji Zarząd WZP podejmuje jedynie prowadzenie szkolenia wszystkich członków WZP w ramach spotkań szkoleniowych w kilku wytypowanych centrach na obszarze województwa. Po dokonaniu wstępnych ustaleń z biurem PZP jest także propozycja dla pszczelarzy zainteresowanych szkoleniem i składaniem egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł wykwalifikowany pszczelarz, aby uczestniczyli w takim szkoleniu organizowanym dla zainteresowanych przez PZP w Domu Pszczelarza w Kamiannej. W takim przypadku szkolenie wraz z egzaminem trwa 7 dni (przedpłata 500 zł, dojazd do Krakowa i powrót na własny koszt), autokar przewozi zainteresowanych na trasie Kraków-Kamianna i Kamianna-Kraków. Osoby już posiadające tytuł wykwalifikowanego pszczelarza i spełniające pozostałe warunki mogą po takim szkoleniu przystępować w Kamiannej do egzaminu na tytuł mistrza-pszczelarza.

W zakresie III. środka wsparcia – „racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki”, w roku 2009 wsparcie pszczelarzy będzie następować poprzez refundację kosztów najmu lawet (poza lawetami, których zakup był refundowany w ramach „Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach 2007/2008 – 2009/2010”). Do projektu składanego przez WZP koniecznie musimy dołączyć „oferty przedsiębiorstw wynajmujących lawety, u których wynajem jest planowany zawierające warunki techniczne przyczep, cenę wynajmu lawet w zł/dobę, liczbę lawet posiadanych przez danego przedsiębiorcę”. Oczywiście, nie ma sensu, aby pszczelarze np. z Giżycka jechali do Olsztyna po lawety, jakie wykorzystają do przewożenia swoich rodzin pszczelich na pożytek odległy o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od ich pasieki, a zatem każdy pszczelarz zgłaszający na przesłanym druku chęć uzyskania dofinansowania wynajmu lawety musi załączyć najkorzystniejszą technicznie i cenowo ofertę uzyskaną od najbliższego w jego okolicy przedsiębiorcy. Brak takiej oferty przy tabeli otrzymanej z danego Koła Pszczelarzy uniemożliwi włączenie potrzeb wskazanego w tabeli pszczelarza do przygotowywanego i składanego przez WZP projektu.

Zarząd WZP bardzo prosi o poważne podejście do poszczególnych tematów, aby możliwe było jak najszersze uwzględnienie potrzeb wszystkich naszych pszczelarzy, ale zarazem by złożone zapotrzebowanie było jednocześnie deklaracją ich realnego wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Także poprzez włączenie się Prezesów i Zarządów do koniecznych działań organizacyjnych. Nie chcemy przecież, aby trzeba było ograniczać realizowane projekty i do ARR zgłaszać wnioski o aneksy do zawartych z nią umów wskutek realnej perspektywy niepełnego wykorzystania przydzielonych środków.

Aby dotrzymać wyznaczonych terminów oraz mieć konieczny czas na zbiorcze zestawienie i analizę otrzymanych danych przed opracowaniem konkretnych projektów Zarząd WZP bardzo prosi o pilne podjęcie niezbędnych ustaleń i złożenie wypełnionych druków w biurze WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października. Podany termin uwzględnia także czas na konieczne pozyskanie przez biuro od podanych przez Koła producentów ofert niezbędnych do opracowania projektu i złożenia ich z projektem w ARR. Brak w podanym terminie z jakiegoś Koła właściwej informacji Zarząd WZP zmuszony będzie uznać za brak zainteresowania członków i Zarządu danego Koła wskazanym zakresem działania. Proszę przy tym mieć na względzie, że biuro WZP będzie konsekwentnie realizować ustalenie Zarządu WZP w zakresie zachowania drogi komunikowania się w sprawie potrzeb członków WZP jedynie poprzez Zarządy i Prezesów poszczególnych Kół.

Niestety, w rozliczonym już ze strony WZP roku 2007/2008 miały miejsce przypadki pretensji zgłaszanych przez pszczelarzy w Biurze WZP na brak zaopatrzenia w leki pszczelarzy, którzy wpłacili pieniądze na konto koła a nie zostali przez Zarząd Koła uwzględnieni w zestawieniu zbiorczym i dokonanej wpłacie do WZP.

Aby nie było niepotrzebnych niejasności i nieporozumień Zarząd WZP bardzo prosi o dokładne zapoznanie się z treścią poszczególnych tabel i czytelne oraz rozważne wpisywanie wszystkich danych do poszczególnych rubryk.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd podtrzymuje zasadę, że korzystanie zbiorowe z poszczególnych działań opiera się (poza szkoleniem realizowanym w ustalonych ośrodkach dla pszczelarzy z grupy sąsiadujących kół) o środki finansowe poszczególnych pszczelarzy, które po ich wpływie z ARR na konto WZP i rozliczeniu w kwocie netto poniesionych kosztów będą zwrócone beneficjentom poszczególnych projektów.

Planowane leczenie rodzin pszczelich opanowanych przez pasożyta V.destructor będzie realizowane w oparciu o dostępne na naszym rynku środki. Wg informacji lekarzy weterynarii realizujących te działania w mijającym sezonie, w ofercie środków dla pszczelarzy jest Biowar, Apiwarol i Bayvarol.

do góry

10. Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów i pakietów

W sezonie 2008/2009 nie zostały do Biura WZP zgłoszone żadne uwagi naszych członków odnośnie jakości i terminów realizacji odkładów oferowanych naszym pszczelarzom. Oznacza to, że rozwiązania organizacyjne zastosowane w minionym sezonie w tym zakresie okazały się właściwe.

Zgodnie z celem tego środka wsparcia – odkłady winny służyć odbudowie stanu naszych pasiek pomniejszonego wskutek występujących strat części rodzin w okresie zimowli. Oznacza to, że odkład zakupiony przez pszczelarza winien mieć w danym terminie taką siłę, aby przy zapewnieniu mu dobrych warunków rozwoju stanowił do czasu wejścia w zimowlę pełnowartościową rodzinę pszczelą bez konieczności zasilania jej ramkami z czerwiem, czy młodą pszczołą z innych rodzin w pasiece. W praktyce oznacza to, że im później odkład można odebrać od producenta tym większa musi być jego siła. Stąd w naszym WZP powstała tabela, która uwzględnia jasno te wymogi – skonsultowane w gronie fachowców i zgodne z wymogami ARR:

Termin sprzedaży (odbioru)Liczba ramek obsiadanych „na czarno” przez pszczoły w przypadku ramki typu:w tym ramki z czerwiem:U w a g i
Ostrowskiej, wielkopolskiejDadanta, warsz.poszerz.
do 15.VI.432czerwiąca młoda matka unas. na pasiecz. poch.od M.reprodukcyjnej.
16.VI - 1.VII.543
2.VII - 15.VII.654

Odkłady nie muszą być produkowane wyłącznie przez pasieki hodowlane, jednak wymogiem stawianym przez ARR producentom odkładów posiadających 2-4 ramki czerwiu jest: posiadanie przez zainteresowanego pszczelarza kwalifikacji mistrza-pszczelarza, ukończenie przez niego kursu wychowu matek pszczelich oraz posiadanie matki reprodukcyjnej. Pasieka musi być objęta nadzorem weterynaryjnym (potwierdzenie wpisu do rejestru Pow.Insp.Wet.).

Przy produkcji odkładów obok konieczności dysponowania w pasiece silnymi rodzinami z dużą ilością czerwiu ważnym jest także odpowiednio wczesne rozpoczęcie wychowu matek pszczelich od posiadanej matki reprodukcyjnej, aby po unasienieniu rozwinęły one czerwienie w gotowym do odbioru odkładzie. ARR zaznacza ponadto, że producent odkładów nie może nabywać do nich matek w pasiece hodowlanej jak każdy inny pszczelarz ze stosowną dopłatą, gdyż wówczas odkład byłby dwukrotnie objęty dopłatą. Trzeba pamiętać, że wiosna może być późna i kapryśna, potem mogą wystąpić dłuższe okresy ochłodzenia lub upałów, duże opady lub ich brak, przerwy w pożytkach, a ustalonych terminów trzeba dotrzymać.

Istotnym warunkiem realizacji takiego kierunku produkcji w pasiece jest dysponowanie odpowiednią liczbą opakowań, w których odkłady będą gotowe do odbioru i dalszego transportu do miejsca przeznaczenia. Koszt wykonania lub zakupu tych opakowań wliczyć należy w oferowaną cenę odkładu.

Można także w zapotrzebowaniu uwzględnić pakiety, czyli „1-2,5 kg pszczół robotnic z młodą matką czerwiącą, bez plastrów, umieszczonych w odpowiednio osiatkowanym opakowaniu przystosowanym do transportu i zaopatrzonym w pokarm dla pszczół”. W naszych warunkach klimatyczno-pożytkowych należy raczej przyjąć, że winny one docierać do odbiorcy nie później niż 20 czerwca i winno to być więcej pszczół, czyli 2-2,5 kg.

Oczywiście, każda oferta musi zawierać dane wynikające z warunków wskazanych przez ARR (należy załączyć kserokopie dokumentów z poświadczeniem ich wiarygodności np. przez Urząd Gminy), określić terminy i ilość oferowanych odkładów, typ ramki i cenę (jedną – niezależnie od typu ramki i terminu wykonania) za gotowe do odbioru odkłady (z uwzględnieniem ich parametrów podanych w w/w tabeli) oraz szczegółowe dane adresowe oferenta (+ nr telefonu) i nazwę Koła Pszczelarzy, którego jest członkiem.

Przy rozpatrywaniu otrzymanych ofert Zarząd WZP będzie się kierował nie tylko najkorzystniejszą ceną, ale także opinią Zarządu Koła, którego oferent jest członkiem oraz zapotrzebowaniem pszczelarzy ujętym w projekcie zaakceptowanym przez ARR. W razie zainteresowania złożoną ofertą i wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości przewidywana jest wizytacja pasieki przez przedstawicieli WZP.

Termin składania kompletnych ofert w Biurze WZP mija 1 października br.

do góry

11. Zadbajmy o dofinansowanie swojej działalności

W oparciu o doświadczenia części Zarządów naszych kół Zarząd WZP przypomina, że najpóźniej w m-cu wrześniu mija termin przygotowania przez samorządy terytorialne planów rzeczowo-fiansowych na rok następny. Dla operatywnych działaczy naszego związku dofinansowanie uzyskane z rady miejskiej, starostwa czy rady gminy może poważnie zwiększyć możliwości działania koła w zakresie promocji pszczelarstwa i produktów pszczelich w ramach środków na promocję danego regionu (poprzez organizację lokalnej imprezy pszczelarskiej) a nawet pozyskać dodatkowe środki na działania szkoleniowe w kole. Pilnie należy w swoich samorządach nawiązać kontakty z wójtem, burmistrzem czy starostą oraz dokonać rozeznania w zakresie istniejących możliwości i sprawnie przygotować stosowne dokumenty. Trzeba przy tym utrzymywać ścisły kontakt z Biurem WZP, gdyż w kontaktach kończącymi się uzyskaniem i rozliczeniem środków finansowych partnerem prawnym dla samorządu do zawierania stosownych umów jest w sprawach dotyczących miejscowego Koła Pszczelarzy WZP posiadający osobowość prawną.

do góry

12. Sklep WZP oferuje pszczelarzom

Obok sprzętu oraz nieprzetworzonych i przetworzonychi produktów pszczelich w naszym sklepie dostępne są także preparaty wspomagające prowadzenie pasieki:

 • ALVISEPT – środek bardzo skuteczny do zapobiegania pleśnieniu pierzgi magazynowanej w plastrach przeznaczonych do poddania wczesną wiosną rozwijającym się rodzinom jak również do dezynfekcji sprzętu i wyposażenia pasiecznego. Cena w opak. 0,5 dm3 (ok.13 ml/plaster) – 13 zł.
 • APIBIOVIT – preparat odżywczy witaminowo-aminokwasowy do stosowania w okresie przygotowywania rodzin do zimowli. Cena w opak. 1-litrowym (5ml/litr syropu lub 0,6 kg ciasta) – 47 zł.
 • HIVE CLEAN – aktywacja skłonności pszczół do czyszczenia (1 zabieg 12-15 ml/1 rodzinę) w opak. 0,105 dm3 (na 7 rodzin) – 22 zł a w opak. 0,5 dm347 zł.
do góry

13. Kupię - sprzedam

 • - kupię pilnie rodziny pszczele na ramce wielkopolskiej lub dadanta Tel. 0661-854-754,
 • - sprzedam miód lipowy (Lidzbark Warm.) - Tel. 089-741-22-20,
 • - sprzedam izolatory do ula wielkopolskiego. Tel. 089-767-57-13,
 • - sprzedam 15 uli warszawskich poszerzonych bez rodzin, stan dobry - Tel. 089-762-50-90,
 • - sprzedam ule pełne warszawskie poszerzone 25 szt. – 089 5335333,
 • - sprzedam miodarkę 3-plastrową uniwersalną stan dobry z blachy ocynkowanej – 0504799646,
 • - sprzedam ramki warszawskie poszerzone nowe z naciągniętym drutem, maty do ocieplania oraz drobny sprzęt pszczelarski – 089 5279831
 • - sprzedam tonę miodu wielokwiatowego, spadziowego 0 693261452 lub 089 7675713/wieczorem
 • - sprzedam miodarkę w stanie bardzo dobrym ocynkowaną - 0 660673780
 • - sprzedam miodarkę 3 plastrową cena do uzgodnienia – 0 601633882 lub 089 5119087.
do góry

opracował dr R. Pałach