Aktualności maj 2009


 1. Ważna uchwała Zarządu WZP
 2. 90 lat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Działdowie
 3. Wojewódzki Dzień Pszczelarza – 9.08.2009 w Szczytnie
 4. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej
 5. Zaproszenie na 27 ODP w Jeleniej Górze - 12-13.09.2009 r.
 6. Zagrożenie zatruciami dla ludzi
 7. Ochrona roślin może szkodzić pszczołom
 8. Czekamy na wnioski o odznaczenia, brakujące wykazy pszczelarzy posiadających odznaczenia w poszczególnych kołach oraz aktualne listy członków
 9. Ubezpieczenie lawet
 10. Zaopatrzenie w cukier jest realizowane
 11. Oferta w naszym sklepie
 12. Kupię - sprzedam

1. Ważna uchwała Zarządu WZP

Uwzględniając stanowisko Komisji Rewizyjnej WZP Zarząd WZP na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. podjął uchwałę zobowiązującą wszystkie zarządy kół rejonowych nieposiadających dotychczas rachunku bankowego do podjęcia działań prowadzących do dysponowania własnym kontem bankowym. Ze względu na status kół stroną wobec banku jest WZP, ale osoby do dyspozycji finansowych wskazuje we wniosku zarząd ze swojego składu.

Mając na względzie koszt prowadzenia rachunku Zarząd WZP oferuje włączenie się do negocjacji ze wskazanymi bankami w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków w tym zakresie - proszę podać do Biura WZP jakie banki funkcjonują na terenie działania kół zainteresowanych taką pomocą.

Zarząd WZP zdecydował, że Biuro WZP nie może przekazywać żadnych kwot dla kół na rachunki nie będące w ich dyspozycji.

do góry

2. 90 lat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Działdowie

Po pszczelarsku udekorowana świątynia im.Św.Wojciecha w Działdowie gościła poczty sztandarowe WZP, RKP w Iławie, RKP w Szczytnie i RKP w Nidzicy oraz szacownych przedstawicieli władz: PZP – Piotra Krawczyka, WZP – Ryszarda Pałacha i Stefana Opalińskiego, starostę działdowskiego – Mariana Janickiego, burmistrza – Bronisława Mazurkiewicza, wójta – Pawła Cieślińskiego.

Po uroczystej mszy celebrowanej przez proboszcza - ks.kanonika Adama Filarskiego goście i pszczelarze udali się do restauracji „Skra” na spotkanie integracyjne.

Prezes Koła – kol. Zbigniew Suś – powitał zebranych i zapoznał ich z bogatą historią Koła. Młodzież ze szkoły rolniczej w lekkiej formie przedstawiła scenki z pracy w pasiece a zwłaszcza miodobranie. Całość spotkania prowadził pracownik z Działdowskiego Centrum Kultury, posiłkując się obficie cytatami z kronik działdowskiego koła pszczelarzy.

Członek Zarządu PZP – kol. P. Krawczyk w towarzystwie prezesa WZP - Dr R. Pałacha i sekretarza WZP – S. Opalińskiego wręczył Medal im. Ks. Dr Jana Dzierżona kol. Władysławowi Nowakowskiemu.

Złotą Odznakę PZP otrzymał Jan Suś, Roman Angowski i Franciszek Węgrzynowski.

Srebrną Odznakę PZP otrzymali: Włodzimierz Kolasiński i Czesław Bizior.

Brązowe Odznaki PZP otrzymali: ks. Adam Filarski, Jerzy Grabowski, Krzysztof Groblewski, Piotr Jędrzejewski, Tadeusz Kaczmarczyk, Mieczysław Kobierski, Jan Krzemieniewski, Piotr Nowakowski, Radosław Żuralski.

W uznaniu za pracę na rzecz pszczelarstwa i środowiska Zarząd WZP przyznał okolicznościowe Dyplomy – Podziękowania dla najaktywniejszych Kolegów, które wręczył im Prezes WZP – Ryszard Pałach.

Zarząd RKP złożył podziękowania sponsorom uroczystości – Kol. Piotr Krawczyk – członek Zarządu PZP zapoznał Gości i pszczelarzy z aktualnymi zagadnieniami podejmowanymi w pracy Związku.

Prezes WZP złożył gratulacje i życzenia działdowskim pszczelarzom z okazji tak pięknego jubileuszu. Podkreślił wagę takich spotkań w konsolidacji pszczelarzy z lokalną władzą, społeczeństwem i konsumentami. Wyraził wdzięczność Zarządowi Koła, że zadbał o przybycie starszych kolegów, którzy już przekazali swoje pasieki następcom. Życzenia pszczelarzom przekazali też starosta działdowski i burmistrz Działdowa.

do góry

3. Wojewódzki Dzień Pszczelarza – 9.08.2009 w Szczytnie

W celu nasilenia promocji pszczelarstwa a także zwiększenia spożycia produktów pszczelich w naszym społeczeństwie Zarząd WZP kontynuuje w roku bieżącym doroczne spotkanie pszczelarzy z naszego województwa z utrzymaniem „wędrującego” charakteru tego przedsięwzięcia. Ramowy program Dnia Pszczelarza przewiduje 9.08. rozpoczęcie imprezy o godz. 10.00 Mszą dziękczynną w intencji pszczelarzy a później przemarsz korowodu z pocztami sztandarowymi na Plac Juranda, gdzie odbędzie się część oficjalna z udziałem przedstawicieli władz lokalnych. Dla mieszkańców miasta i przybyłych gości oraz turystów będzie tu także prezentowana prelekcja nt. „Walory zdrowotne produktów pasiecznych”. Po zwiedzeniu stoisk kiermaszu pszczelarskiego pszczelarze wezmą udział w konferencji szkoleniowej dotyczącej promocji miodu przez jego walory jakościowe (Dyrektor. Igor Hutnikiewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) oraz działania pszczelarza w zakresie ochrony swoich pszczół przed zagrożeniem spowodowanym stosowaniem środków ochrony roślin (dr P.Skubida i mgr P.Semkiw z OPISiK w Puławach. Konferencja zakończy się biesiadą pszczelarzy połączoną – jak zawsze – owocną wymianą doświadczeń i poglądów pszczelarskich.

Prezesi kół proszeni są o przekazanie tej informacji swoim pszczelarzom i zorganizowanie wyjazdu z pocztami sztandarowymi do Szczytna oraz zgłoszenie do 5 czerwca liczebności swojej grupy do Biura WZP.

do góry

4. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej

W dniu 15 maja br. kończy się ważność umowy dot. ubezpieczenia pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia pasieki podpisanej z PTU S.A. w roku ubiegłym.

Na rok bieżący Zarząd WZP przyjął ofertę złożoną przez PZU S.A. i podpisał stosowną umowę, która obejmuje następujące sumy gwarancyjne [w zł]:

 • na jeden wypadek ubezpieczeniowy – 50 tys.zł (limit na jednego pszczelarza na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
 • na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 2 mln zł.

Niestety, tylko z części kół otrzymaliśmy wpłaty na ten cel z listami zainteresowanych pszczelarzy. Zarazem trzeba podkreślić, że także w tym działaniu uwzględniani są wyłącznie pszczelarze z kół, które nie posiadają zaległości w regulowaniu składek. Sprawa jest bardzo pilna, bo już od 15 maja poprzednia polisa traci ważność i w razie jakiegoś zdarzenia nie wszyscy nasi członkowie będą mogli skorzystać z ubezpieczenia OC.

Docierają także do Zarządu WZP sygnały, że część pszczelarzy świadomie nie decyduje się wykorzystanie możliwości uzyskania bardzo taniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem pszczół (OC) w ramach ubezpieczenia zbiorowego poprzez naszą organizację. Warto podkreślić, że chyba 5 zł w ciągu roku, to nie jest istotna oszczędność, jeśli zyskuje się bardzo znaczącą ochronę w przypadku zdarzeń, do jakich może dojść w każdej chwili mimo najlepszych starań pszczelarza. Skutkiem pożądlenia może być nie tylko konieczność rekompensaty kosztów padłego konia, krowy, czy innego zwierzęcia. Nie można przecież wykluczyć, że pożądlony czy tylko użądlony zostanie człowiek uczulony na jad pszczeli i skutkiem tego może być konieczność ponoszenia kosztów leczenia, czy wieloletniego wypłacania renty inwalidzkiej itp. Nawet jeśli pszczelarz jest pewien, że sprawcą nie były pszczoły z jego pasieki, to jeśli będzie ona najbliżej położona miejsca zdarzenia wręcz niemożliwym będzie wykazanie, że przyczyną były użądlenia pszczół z innej pasieki.

Zarząd zachęca do dogłębnego przemyślenia sprawy i wydatkowania tych niewielkich kwot celem odsunięcia od siebie bardzo poważnego zagrożenia.

do góry

5. Zaproszenie na 27 ODP w Jeleniej Górze - 12-13.09.2009 r.

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze zaprasza pszczelarzy z Polski i z zagranicy, wystawców, firmy handlowe branży pszczelarskiej na: XXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza - Jelenia Góra 2009 12-13 września 2009 r.

Mając na względzie opinie i oczekiwania zgłoszone przez uczestników zbiorowego wyjazdu WZP do Krakowa, proponowany wyjazd do Jeleniej Góry obejmuje 3 noclegi (wyjazd rano 11.09 a powrót wieczorem 14.09 ) w hotelowych pokojach 2-3-osobowych (łącznie 210 zł) oraz wyżywienie od kolacji 11.09 do śniadania 14.09 (130 zł). Biorąc pod uwagę otrzymaną ofertę planowane jest włączenie naszych pszczelarzy do grupy II, która będzie zwiedzać Starówkę, Ratusz, Basztę Grodzką i Zamkową, Kaplicę Św.Anny, Bramę Wojanowską, Kościół Św.Erazma i Pankracego, Cerkiew Prawosławną, Kościół Garnizonowy a potem sztolnie pourazowe Kopalni R-1 i Park Miniatur (bilety i pamiątki 44 PLN) oraz zajęcia poglądowe, szkolenie i piknik w pasiece p.G. Mendaluka w Wojkowie.

Łączny koszt wyjazdu (bez kosztów przejazdu, które pokryje WZP) wyniesie 384 zł, przy czym do końca maja należy do RZP Jelenia Góra przesłać Kartę zgłoszenia Udziału i dokonać przedpłaty 20 % ogólnej kwoty kosztów, zaś do 20.08. – pozostałej kwoty wpłaty.

W tej sytuacji Prezesi Kół proszeni są o zgłoszenie do biura WZP listy osób chętnych do wyjazdu (liczymy na udział naszych sztandarów) i dokonanie wpłaty 20% ogólnej kwoty kosztów w terminie do dnia 27 maja.
do góry

6. Zagrożenie zatruciami dla ludzi

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie informuje, że w terminie 15.05. – 30.06.br spodziewana jest konieczność wykonania zabiegów ratowniczych w lasach nadleśnictw: Parciaki, Myszyniec, Ostrołęka. Stosowany będzie preparat biologiczny typu Foray 04 UL. Może on powodować przemijające podrażnienie skóry i oczu.

do góry

7. Ochrona roślin może szkodzić pszczołom

W rejonach upraw rolniczych oraz w sadach mogą być wykonywane opryski środkami powodującymi starty w pogłowiu pszczół. W takich przypadkach należy powiadomić wójta gminy, Powiatowego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz prezesa swojego Koła celem pilnego powołania komisji do dokonania potwierdzonej właściwie sporządzonym protokołem oceny strat w pasiece oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny zdarzenia i pobrania prób pszczół, materiału roślinnego, gleby do badań. Zarząd WZP prosi o informowanie Biura WZP o takich zdarzeniach i jednoczesne przekazanie informacji do:

 • Urząd Wojewódzki – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, al.Marsz. J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn;
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul.1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn;
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul.Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn.
do góry

8. Czekamy na wnioski o odznaczenia, brakujące wykazy pszczelarzy posiadających odznaczenia w poszczególnych kołach oraz aktualne listy członków

Planowany Wojewódzki Dzień Pszczelarza będzie okazją do uhonorowania w naszym gronie osób zasłużonych w aktywnej działalności związkowej. Aby to było możliwe Zarząd WZP oczekuje na pilne przesłanie wniosków w tej sprawie, które będą mogły być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu (27.maja br.) i po akceptacji przekazane do PZP w Warszawie (druki w załączeniu).

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Biuro WZP oczekuje także na brakujące listy pszczelarzy posiadających różne odznaczenia. Do czasu ich uzyskania Zarząd WZP nie będzie mógł rozpatrywać wniosków składanych z poszczególnych kół w sprawie ubiegania się o nadanie odznak związkowych, resortowych oraz odznaczeń państwowych, gdyż mamy już przypadki wnioskowania a nawet przyznania tych samych odznaczeń po raz drugi. Aktualne listy członków są niezbędne do spełnienia ustawowego wymogu w zakresie ochrony danych osobowych – sprawa jest bardzo pilna, bo nie chcemy się narażać na ponoszenie przewidzianych w Ustawie sankcji wynikających z jej nieprzestrzegania.

do góry

9. Ubezpieczenie lawet

Zgodnie z podpisaną Umową użyczenia pszczelarze korzystający z lawet będących na stanie WZP mają obowiązek terminowego przedłużenia ubezpieczenia AC i OC na rok następny. Zarządy kół proszone są o przekazanie stosownego przypomnienia tym z pszczelarzy, którzy w ich Kołach podpisali z WZP w/w umowy.

do góry

10. Zaopatrzenie w cukier jest realizowane

Zgodnie z poprzednimi informacjami trwa w naszym WZP zaopatrzenie pszczelarzy w cukier realizowane z inicjatywy naszego WZP. Otrzymaliśmy też informację o możliwości skorzystania z dostaw cukru oferowanych przez PZP, jednak cena nie jest konkurencyjna, gdyż wynosi 3,05 zł/kg.

do góry

11. Oferta w naszym sklepie

Obok tradycyjnego zestawu urządzeń i sprzętu pasiecznego polecamy:

 • Rojowabik – preparat do zwabiania i chwytania rojów. Zestaw 5 ampułek - 22 zł.
 • Nasiona facelii – 12 zł/kg,
 • Wieczka na słoiki 6-zaczepowe 0,9 l – po 0,20 zł/szt (z nadrukiem dot.miodu – 0,25 zł/szt.)
do góry

12. Kupię - sprzedam

Sprzedam:

 • pasiekę 29 szt zasiedlonych uli warszawskich poszerzanych z wyposażeniem - tel. 089 5333381 lub 606518692
 • 2 ule prawie nowe dadanta – bardzo tanio tel. 607823475
 • ule warszawskie poszerzane stan idealny 663415060
 • puste ule dadanta 20 szt tel. 089 5273561 lub 609411002
 • kompletną pasiekę 16 uli warszawskie poszerzane tel. 608289267
 • ogródek ok. 400 m2 dobr miejsce na pasiekę Sząbruk tel. 600625935
 • nowe ule warszawskie poszerzane z pszczołami 37 szt. + 17 szt. puste (pomalowane, ocieplone, kompletne: stojak, podkarmiaczka dwa zatwory + ocieplacz). Daszek z blachy ocynkowanej, tłoczona na prasie. Cena za szt.250,00 zł, Dywity 0 601 63 38 82 lub 089 511 90 87.

Kupię:

 • pszczoły w ulach warszawskich poszerzanych - tel 089 5337144

Oddam:

 • miodarkę czteroplastrową ocynkowaną – tel. 089 5338677
do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF