Aktualności kwiecień - maj 2008


 1. Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie.
 2. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej
 3. Zaproszenie na 26 ODP w Krakowie - 12-14.09.2008 r.
 4. Wojewódzkie Dni Pszczelarza – 30-31.08.2008
 5. Czekamy na brakujące listy pszczelarzy posiadających odznaczenia w poszczególnych kołach oraz aktualne listy członków
 6. Ubezpieczenie lawe
 7. Zaopatrzenie w słoiki i wieczka
 8. Kupię - sprzedam

1. Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie.

W ramach tak zatytułowanego projektu ujęte zostały wszystkie elementy zapotrzebowania złożonego do dnia 5 października 2007 roku przez poszczególne koła w biurze WZP. W ramach posiadanych możliwości ARR uwzględniła w przedstawionej WZP umowie jedynie 35,8 % procent środków niezbędnych do pełnej realizacji projektu. Otrzymane przez WZP wpłaty i listy pszczelarzy, którzy ich dokonali potwierdzają następujące zamówienia złożone w poszczególnych pasiekach hodowlanych:

Pasieka hodowlanaMatka
NUUUReprod. unas.Reprod. czerw.
Sądecki Bartnik (018)445-18-82-1061-
Brzesko-Czermin (0-17) 584-35-9660513-
Krzysztof Pupkiewicz (0-89) 767-66-421467--
Elżbieta Gogolewska (0-89) 519-36-98392215--
ISiK O/Puławy (0-81) 886-42-08--13-
Szymon Naruszewicz Olecko (0-87) 523-97-372424307-
Maria Gembala (0-25) 633-51-0619416722-
SHiUZ Olecko (0-87) 523-00-0642180--
Pas.Zarod.w Kocierzowach (0-44) 684-39-66671710-
Maria Wilde – (0-89) 524-03-238781153183
Krzysztof Loc – (0-25) 643-61-57347741194

Niestety, część kół posiada jeszcze zaległości w regulacji składek (termin minął 31 marca), wobec czego listy imienne pszczelarzy z tych kół nie zostały przekazane do pasiek realizujących zamówienia. Z chwilą uregulowania istniejących zaległości właściwe listy zostaną dosłane do pasiek hodowlanych, ale spowoduje to zapewne opóźnienie terminu realizacji tych zamówień. W przypadku kół bez zaległości osoby, które opłaciły koszty zakupu matek proszone są o bezpośredni kontakt z właściwą pasieką hodowlaną celem ustalenia planowanego terminu wysyłki (odbioru) zamówionych matek.

Analogicznie - złożone w WZP listy pszczelarzy, którzy w ramach wpłaconych kwot realizują zakupy odkładów złożone zostały w następujących pasiekach, które wyprodukują zamówione odkłady stosownie do zapotrzebowanego typu ula/ramki.

PasiekaTyp ula/ramki
dadantwarsz. poszerz.welkopolski
Gospodarstwo Pszczelarsko-Sadownicze – Stanisław Swat, tel. (0-89) 512-43-11329282456
Nowakowski Józef (0-89) 533-68-722310-
Pleszkun Jan (0-89) 523-88-94--29
Samulski Roman 0-661-247-73295--
Łysoń (0-33) 844-75-21300--
M.J. Blajer (0-16) 628-85-26 400--

Także i w tym przypadku polecamy pszczelarzom, aby kontaktowali się bezpośrednio z producentem odkładów i uzgadniali sposób oraz termin ich odbioru. Również w odniesieniu do zapotrzebowania na odkłady, wysłane zostały do producentów tylko listy z kół niezalegających ze składkami członkowskimi i ulowymi.

do góry

2. Ubezpieczenie pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej

W dniu 15 maja br. kończy się ważność umowy dot. ubezpieczenia pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia pasieki podpisanej z PTU S.A. w roku ubiegłym.

Na rok bieżący Zarząd WZP przyjął ofertę złożoną przez PZU S.A. i podpisał stosowną umowę, która obejmuje następujące sumy gwarancyjne [w zł]:

 • na jeden wypadek ubezpieczeniowy – 2 mln zł,
 • na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 2 mln zł,
 • limit na jednego pszczelarza na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 50 tys.zł.

Niestety, tylko z części kół otrzymaliśmy wpłaty na ten cel z listami zainteresowanych pszczelarzy. Zarazem trzeba podkreślić, że także w tym działaniu uwzględniani są wyłącznie pszczelarze z kół, które nie posiadają zaległości w regulowaniu składek. Sprawa jest bardzo pilna, bo już od 15 maja poprzednia polisa traci ważność i w razie jakiegoś zdarzenia nie wszyscy nasi członkowie będą mogli skorzystać z ubezpie-czenia OC.

do góry

3. Zaproszenie na 26 ODP w Krakowie - 12-14.09.2008 r.

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie działając z upoważnienia Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie oraz Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego, ma zaszczyt zaprosić pszczelarską brać z Polski i z zagranicy, wystawców, firmy handlowe branży pszczelarskiej na: XXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza „Kraków 2008” 12-14 września 2008 r.

W ramach załączonego programu oferujemy między innymi:

 • możliwość zwiedzenia i poznania zabytków oraz atrakcji turystycznych Krakowa, a także Małopolski;
 • zapoznanie się z najnowocześniejszymi osiągnięciami gospodarki pasiecznej, ze sprzętem i wyposażeniem pasiecznym;
 • wykłady i prelekcje naukowców na aktualne tematy w tym dotyczące nagłego ginięcia pszczelich rodzin;
 • spotkania pszczelarskie w gronie bartników polskich i zagranicznych; relaks i refleksję;

Wszyscy chętni będą mile witani i obsłużeni w tym naszym "Ogólnopolskim Pszczelarskim Roju".
Serdecznie zapraszamy - do miłego zobaczenia w Krakowie.

Za Komitet Organizacyjny
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Krakowie
Józef Bukowski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI.

 1. Dnia 11.09.2008 rok - czwartek
  • przyjazd uczestników, zakwaterowanie, kolacja. Biuro imprezy Kraków ul.Reymonta 22, czynne w godz. 16-22, tel. 506319756 czynny non stop
 2. Dnia 12.09.2008 rok - piątek
  • godz. 7:00-8:30 śniadanie - wyznaczone stołówki według oddzielnego planu,
  • godz. 9:00-17:00 wycieczki turystyczno-krajoznawcze trasami wybranymi przez grupy uczestników,
  • godz. 13:00-14:00 obiad,
  • godz. 17:00-20:00 spotkania integracyjne w pasiekach,
  • godz. 20:00-22:00 powrót do Krakowa - nocleg.
 3. Dnia 13.09.2008 - sobota
  • godz. 7:00-8:30 śniadanie,
  • godz. 9:00-9:30 oficjalne otwarcie Ogólnopolskich Dni Pszczelarza oraz przekazanie Insygniów Ogólnopolskich Dni Pszczelarza,
  • godz. 10:00-13:00 pszczelarska sesja naukowa na tematy najbardziej aktualne, 4 5 prelekcji, krótka dyskusja,
  • godz. 14:00-16:00 obiad,
  • godz. 15:00-16:30 konferencja dla mieszkańców Krakowa i zaintereso- wanych uczestników ODP nt.: Produktów pszczelich oraz ich wartości odżywczych i leczniczych, plus targi pszczelarskie,
  • godz. 16:30-18:00 spotkanie uczestników ODP z przewodniczącymi de- legacji zagranicznych grup pszczelarskich i Zarządem PZP - wymiana informacji o stanie i warunkach pszczelarzenia w poszczególnych państwach,
  • godz. 18:00-19:30 kolacja,
  • godz. 20:00-24:00 bal pszczelarza,
 4. Dnia 14.09.2008 - niedziela
  • godz. 7:30-9:00 śniadanie,
  • godz. 9:10-9:50 zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników przed Obeliskiem ku pamięci papieża Jana Pawła II na krakowskich błoniach oraz przemarsz do Hali Sportowej T.S. „Wisła",
  • godz. 10-11:15:00 uroczysta Msza Św. w Hali Sportowej T.S. "Wisła",
  • godz. 11:15-12:00 przerwa techniczna - występ zespołu regionalnego
  • ,
  • godz. 12:00-13:00 część oficjalna, odznaczenia, wystąpienia zaproszonych gości,
  • godz. 13:00-14:00 występy zespołów folklorystycznych,
  • godz. 14:00-16:00 obiad i rozjazd uczestników,

INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Organizatorem wykonawczym imprezy jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie.
 2. Miejscem głównym XXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza jest Hala Sportowa T.S. "Wisła", ul.Reymonta 22, Kraków gdzie realizowane będą następujące przedsięwzięcia programu: oficjalne otwarcie imprezy; wystawa pszczelarska i targi sprzętem pszczelarskim oraz produktami pszczelimi (przed Halą); prelekcje i wykłady; bal pszczelarza; uroczysta Msza Św.; cześć oficjalna, część artystyczna.
 3. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach oraz stołówkach miasteczka studenckiego według zamówionego standardu; 200-300 m od Hali. Noclegi standard akademicki w pokojach 2-3 osobowych, jedna łazienka na 4 pokoje. Standard hotelowy - pokoje jedno i dwu osobowe z łazienką, lodówka, dostęp do internetu - ceny jak w karcie zgłoszenia.
 4. Wycieczki turystyczno krajoznawcze dnia 12.09.2008 według wybranych tras spośród załączonych propozycji lub według dodatkowych uzgodnień. Dla grup pszczelarzy bez transportu, w tym pszczelarzy indywidualnych, istnieje możliwość zorganizowania grupy wycieczkowej oraz wynajęcie środka transportu w ramach usług dodatkowych - koszty wycieczek według kalkulacji na "Karcie zgłoszenia".
 5. Pamiątki ODP obejmują:
  • medal jednostronny z wosku z napisem na otoku XXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza- Kraków 14-12.09.2008 z zarysem terytorium RP wypełnionym komórkami pszczelimi, a na nich pszczela matka z numerem 90 przypominającym Jubileusz 90-lecia WZP Kraków,
  • karta pocztowa okolicznościowa oraz ekslibris,
  • zbiór referatów wygłoszonych na sesji pszczelarskiej,
  • dłuto pasieczne z wygrawerowanym napisem okolicznościowym,
  • identyfikator ze smyczą,
  • torba okolicznościowa.
 6. Koszty ogólne (bez zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek turystycznych, pamiątek) zostały skalkulowane na około 80 tys. zł. Składają się na nie w szczególności następujące pozycje: wynajem Hali sportowej "Wisła", obsługa imprezy (nagłośnienie, wystrój, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie), wykładowcy, zespoły folklorystyczne itd., itp.
 7. Zgodnie z zasadą samofinansowania pokrycie kosztów rozłożono na uczestników przyjmując założenie 2100 osobodni (700 uczestników stałych) x 30 zł co daje 63000 zł- pozostałe koszty sponsorzy. Zarząd Miasta Kraków finansuje przedsięwzięcia promocyjno-reklamowe, przewodników po Krakowie.
 8. Koszt uczestnictwa skalkulowano na 120 zł/osobodzień przy noclegach standard akademicki.
 9. Sprawozdanie finansowe ODP zostanie opublikowane na stronie internetowej WZP Kraków w terminie do 30.12.2008.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na celu jak najlepsze przygotowanie przedsięwzięcia ku zadowoleniu wszystkich bardzo, ale to bardzo prosimy o możliwie pilne odesłanie wypełnionych kart uczestnictwa, najlepiej do 30.05.2008 r. Wskazane jest załączenie wykazu uczestników (nazwisko i imię) według zamawianych noclegów. Uzyskane dane są nam niezbędne do zawarcia umów z kwaterodawcami, stołówkami, przewodnikami do rezerwacji biletów itd.

Z góry serdecznie dziękujemy - do miłego zobaczenia w Krakowie.

Wzorem ostatnich lat Zarząd WZP proponuje naszym członkom udział w wyjeździe zbiorowym na ODP w Krakowie pokrywając z funduszy WZP koszty przejazdu autokarem. Koszty udziału zainteresowani pszczelarze pokrywają poprzez swoją wpłatę na konto WZP dokonaną w terminie do dnia 30 lipca. Listy zainteresowanych z poszczególnych kół, należy przesłać do WZP w terminie do dnia 10 czerwca br., co umożliwi zgłoszenie przez Biuro WZP całej grupy organizatorom ODP. Jak można przeczytać powyżej koszt udziału jednej osoby w 3-dniowym spotkaniu wynosi 360 zł. Ponieważ planujemy wyjechać z Olsztyna 12.09. o godz. 7.00 (aby dotrzeć jeszcze tego dnia na spotkanie w pasiece) a z Krakowa 14.09. ok. godz. 12.00, nasza wpłata będzie wynosić tylko 270 zł/osobę. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem mają możliwość przenocowania w Olsztynie z czwartku na piątek (zgłoszenia do Biura WZP lub kol. R. Madejczyka, który z ramienia Zarządu WZP jest organizatorem wyjazdu – tel. 089-526-02-95 – po 20-tej).

Jako organizatorzy wyjazdu chcielibyśmy, aby w grupie uczestników znaleźli się co najmniej przedstawiciele wszystkich naszych kół posiadających sztandary (aktualnie Biskupiec, Iława, Olsztyn, Ryn, Susz, Szczytno, Węgorzewo). Łącznie ze sztandarem WZP moglibyśmy wtedy podczas oficjalnych uroczystości utworzyć widoczną grupę z naszej organizacji.

do góry

4. Wojewódzkie Dni Pszczelarza – 30-31.08.2008

W celu nasilenia promocji pszczelarstwa a także zwiększenia spożycia produktów pszczelich w naszym społeczeństwie Zarząd WZP kontynuuje w roku bieżącym doroczne spotkanie pszczelarzy z naszego województwa z uwzględnieniem sugestii dotyczących „wędrującego” charakteru tego przedsięwzięcia. Po kilku spotkaniach w Iławie w tym roku proponujemy dołączenie się pszczelarzy z całego województwa do organizowanej już po raz 15-ty przez Koło Rejonowe w Olsztynie imprezy pod hasłem „Pszczoły i miód”. Ramowy program Dni przewiduje dnia 30.08. rozpoczęcie imprezy w części kiermaszowej, zaś 31.08. obok dalszego jej przebiegu odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy, przemarsz kolumny z pocztami sztandarowymi na plac Solidarności, wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń, wykład na placu o walorach produktów pszczelich a w sali UW-M wykłady specjalistyczne dla pszczelarzy, ponadto grochówka dla pszczelarzy a w pasiece spotkanie integracyjne.

do góry

5. Czekamy na brakujące listy pszczelarzy posiadających odznaczenia w poszczególnych kołach oraz aktualne listy członków

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Biuro WZP oczekuje na brakujące listy pszczelarzy posiadających różne odznaczenia. Do czasu ich uzyskania Zarząd WZP nie będzie mógł rozpatrywać wniosków składanych z poszczególnych kół w sprawie ubiegania się o nadanie odznak związkowych, resortowych oraz odznaczeń państwowych – mamy już przypadki wnioskowania a nawet przyznania tych samych odznaczeń po raz drugi. Aktualne listy członków są niezbędne do spełnienia ustawowego wymogu w zakresie ochrony danych osobowych – sprawa jest bardzo pilna, bo nie chcemy jako Zarząd narażać prezesa WZP na ponoszenie przewidzianych w Ustawie sankcji wynikających z jej nieprzestrzegania.

do góry

6. Ubezpieczenie lawet

Zgodnie z podpisaną Umową użyczenia pszczelarze korzystający z lawet będących na stanie WZP mają obowiązek terminowego przedłużenia ubezpieczenia AC i OC na rok następny. Zarządy kół proszone są o przekazanie stosownego przypomnienia tym z pszczelarzy, którzy w ich Kołach podpisali z WZP w/w umowy.

do góry

7. Zaopatrzenie w słoiki i wieczka

Zgodnie z ustaleniami przekazanymi podczas narady Zarządu z Prezesami Biuro WZP realizuje pod kierunkiem kol.R.Madejczyka zaopatrzenie naszych członków poprzez ich Koła w słoiki i wieczka. Po stosownych negocjacjach z dostawcami ustalona została oferta na dostarczenie na ich koszt do końca maja w cenie dla pszczelarza wynoszącej:

 • Słoik 0,900 l bez wieczka – 0,65 zł/szt.
 • Słoik 0,720 l bez wieczka – 0,63 zł/szt.
 • Wieczko 6-zaczepowe „złote” – 0,20 zł/szt.,
 • Wieczko 6-zaczepowe „z pszczółką” – 0,25 zł/szt.

Dostawy mają charakter hurtowy, stąd wymagana jest minimalna ich wielkość:

 • Słoik 0,90 l – 33 palety (1 paleta = 1444 szt.)
 • Słoik 0,72 l – 33 palety (1 paleta = 1352 szt.)
 • Wieczko 6-zaczepowe „złote” - 1 paleta = 30 kartonów po 800 szt.)
 • Wieczko 6-zaczepowe „z pszczółką” – 1 paleta = 30 kartonów po 700 szt.)

Jak przekazano podczas narady - ze względu na ważność oferty zamówienia z kół i wpłaty na ich realizację muszą wpłynąć na adres i konto WZP najpóźniej do dn. 30 maja br.

do góry

8. Kupię - sprzedam

 • sprzedam 15 uli warsz.poszerz, oraz 10 wielkopolskich zasiedlonych – tel. 089-762-50-90
 • sprzedam 5 uli typu Dadant i 20 poławiaczy wylotowych tel. 089-519-12-98,
 • sprzedam 6 uli typu Dadant i 20 poławiaczy wylotowych tel. 0-886-507-571,
 • sprzedam 25 rodzin pszczelich (warszawski poszerzany) – tel. 089-533-53-33,
 • kupię 5 rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich, tel. 0-509-237-602,
 • sprzedam ule zabytkowe (trzcina, drewno) tel. 0-665-577-291,
 • sprzedam 17 uli warsz.poszerz.z pszczołami i 7 uli pustych – tel.089-512-01-58,
 • sprzedam miodarkę 3-plastrową tel. 089 527-83-99,
 • sprzedam miodarkę 3-plastrową – tel. 0-601-633-882,
 • sprzedam miód (wielokwiat, lipa) Kętrzyn – tel. 0-888-013-007,
 • sprzedam miód wielokwiatowy, lipowy – tel. 089-767-57-13.
do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF