Aktualności grudzień 2007


 1. Uczestniczyliśmy w Pielgrzymce do Częstochowy.
 2. Wojewódzkie Święto Pszczelarzy w Iławie
 3. „Pszczoły i Miód” A.D.2007
 4. Spotkanie w Bartoszycach
 5. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Sielinku
 6. XXX-lecie Koła Pszczelarzy w Rynie
 7. Jubileusz Koła Pszczelarzy w Braniewie
 8. Wnioski i materiał liczbowy po II Wojewódzkim Forum Pszczelarskim
 9. Promocja miodu
 10. Nowe możliwości zwalczania warozy i innych chorób pszczół
 11. Wysokość składek w 2008 roku
 12. Planujemy organizację zaopatrzenia członków w tańszy cukier dla pszczół
 13. Matki hodowlane z Niemiec i Austrii
 14. Słoiki na miód
 15. Podsumowanie roku 2007
 16. Propolis dalej kupujemy

1. Uczestniczyliśmy w Pielgrzymce do Częstochowy

22 osób z 5 Kół Pszczelarzy pojechało 6 grudnia br. autokarem opłaconym przez WZP, aby z 5 sztandarami (WZP Olsztyn oraz Koła z Biskupca, Iławy, Olsztyna i Szczytna) uczestniczyć 7 grudnia w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w jasnogórskiej Bazylice przez Biskupa Pawła Sochę w ramach dorocznej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę. W imieniu wszystkich naszych członków wręczyliśmy także dary ołtarza od naszej organizacji. Szczegółowa relacja z uroczystości i późniejszego spotkania pszczelarzy z Zarządem PZP dostępna będzie na łamach „Pszczelarza Polskiego” nr 1 z 2008 roku.

2. Wojewódzkie Święto Pszczelarzy w Iławie

W numerze 11 „Pszczelarza Polskiego” można przeczytać bogato ilustrowaną zdjęciami relację z tej imprezy. W naszej notce odnotowujemy jedynie, że uhonorowany za dotychczasową działalność został przez Zarząd PZP: Medalem Ks.dr Jana Dzierżona – Kol. Stefan Tkaczuk z Koła w Olsztynie, zaś Złotą Odznaką PZP – kol. Jan Samoszuk i kol. Stanisław Zdzichowski z Koła w Iławie a dyplomem specjalnym PZP - kol. Piotr Kozak – wieloletni Prezes Koła w Suszu. Zarząd WZP w Olsztynie Srebrną Odznaką PZP wyróżnił członków Koła w Iławie – kol. Mirosława Kozaka, kol. Tadeusza Lepankę, kol. Stanisława Romaniejko, kol. Czesława Smulskiego, kol. Czesława Suchtę i kol. Bogdana Waszczaka, zaś Brązowe Odznaki PZP otrzymali kol.: Jarosław Dąbrowski, Jerzy Chojnowski i Sylwia Zielińska.

do góry

3. „Pszczoły i Miód” A.D.2007

Po raz 14-ty Koledzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie zaprosili 9 września mieszkańców Olsztyna na plac naprzeciwko Planetarium, gdzie rozstawionych zostało 18 stoisk pszczelarzy z tego Koła z miodami i innymi produktami pszczelimi degustowanymi i nabywanymi przez licznych zainteresowanych. Ponadto na 14 stoiskach twórców ludowych, piekarzy i medyków można było nabyć proponowane dzieła i produkty lub skorzystać z oferowanych usług.

Był też specjalny namiot zakupiony za środki Koła, w którym członkowie Zarządu pokazywali z dumą zainteresowanym Gościom kolejne tomy bogato ilustrowanej zdjęciami Kroniki Koła oraz ul obserwacyjny z żywymi pszczołami.

W części oficjalnej imprezy członek Koła – Ryszard Pałach, jako Prezes WZP a zarazem wiceprezydent PZP, któremu towarzyszył Prezes Koła w Olsztynie - Ryszard Madejczyk, przy obecności sztandaru WZP i sztandarów Kół z Iławy, Olsztyna, Rynu i Szczytna wręczył członkom Koła przyznane przez Zarząd PZP: Medal im.Ks.Dr.Jana Dzierżona – kol. Tadeuszowi Bokocie, Złotą Odznakę PZP – kol.dr. Januszowi Bratkowskiemu a przyznaną przez Zarząd WZP Srebrną Odznakę PZP – kol. Sylwii Włodarczyk-Ostrowskiej.

Zainteresowani tą tematyką Olsztyniacy wysłuchali wykładów d-ra J. Bratkowskiego – pracownika Katedry Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie dotyczących zagadnienia „Produkty pszczele a zdrowie człowieka”

Dzięki współdziałaniu Zarządu Koła z Miejskim Ośrodkiem Kultury spotykający się z pszczelarzami Olsztyniacy przy spożywaniu przekąsek i napojów oferowanych przez stoisko Firmy Cateringowej KRYS-STAN mogli posłuchać wielu starych i nowych przebojów w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej z Olsztyna i Kapeli Jakubowej.

Po zakończeniu imprezy na placu bardziej towarzyskie spotkanie członków Koła miało swój plenerowy etap w Katedrze Pszczelnictwa UW-M.

do góry

4. Spotkanie w Bartoszycach

Wprost z trwającej jeszcze imprezy Koła w Olsztynie Prezes WZP - kol.Ryszard Pałach oraz Sekretarz w Zarządzie WZP – kol.Stefan Opaliński dotarli na plenerowe spotkanie pszczelarzy skupionych w Kole w Bartoszycach. Tutaj zgromadzeni pszczelarze byli świadkami wręczenia Srebrnych Odznak PZP przez wiceprezydenta PZP kol. Stanisławie Sochań, Krystynie Kwilińskiej oraz Janowi Kusa, zaś kol. Stanisława Sochań – nestorka bartoszyckich pszczelarzy, otrzymała także okolicznościowy Dyplom PZP. W dalszej części oficjalnej zebrani wysłuchali informacji kol.R.Pałacha o działaniach podejmowanych przez Zarząd WZP oraz Zarząd PZP w celu rozwiązywania najważniejszych problemów regionalnego i krajowego pszczelarstwa. Zebrani usłyszeli, że niektóre z nich mogą znaleźć oczekiwany finał dopiero po uzyskaniu poparcia pszczelarzy z innych krajów dla proponowanych przez nas rozwiązań i skutecznej ich akceptacji przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, co jest procesem długotrwałym, ale jedynie takie działania mogą doprowadzić do systemowego rozwiązania pewnych problemów naszej branży.

do góry

5. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Sielinku

Po raz kolejny pszczelarze z WZP Olsztyn uczestniczyli grupowo w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza. Tym razem było nas 30 osób, w tym 5 pocztów sztandarowych z kół w Iławie, Olsztynie, Rynie, Szczytnie oraz poczet ze sztandarem WZP. Jak i przy poprzednich wyjazdach także teraz trasa przejazdu była urozmaicona. W Kórniku zwiedziliśmy Zamek z bogatymi zbiorami dokumentującymi życie zacnych rodów, w Swarzędzu Muzeum i Skansen Pszczelarski, w Gnieźnie zwiedziliśmy Katedrę i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Ponadto w Czmoni zwiedziliśmy gospodarstwo pasieczne państwa Jolanty i Jana Sochy, zaś w Niechanowie gospodarstwo pasieczne pana Stanisława Trzaskawki a także byliśmy przyjęci w urzędzie gminy przez jej wójta.

do góry

6. XXX-lecie Koła Pszczelarzy w Rynie

30 września po uroczystej Mszy Świętej w intencji zmarłych oraz dziś aktywnych członków Koła zaproszeni Goście przeszli do reprezentacyjnego Zajazdu „Pod Kasztanami” w Rynie, gdzie w odświętnej scenerii odbyło się z udziałem przedstawicieli lokalnych władz uroczyste spotkanie członków Koła z Zarządem WZP i wiceprezydentem PZP. W części oficjalnej występowali zaproszeni Goście oraz Prezes Koła kol. Ryszard Jarosz a także miała miejsce ceremonia uhonorowania osób zasłużonych dla funkcjonowania pszczelarstwa w tej części ziemi giżyckiej. Medal im.Ks.Dr Jana Dzierżona otrzymał kol. Mieczysław Just, Złotą Odznakę PZP – kol. Ryszard Jarosz, Srebrną Odznakę PZP – kol.: Stanisław Bogdziewicz, Jan Głogowski, Eugeniusz Kowal, Jan Tuczyński, Stefan Waszczyn i Mariusz Winiarz, a Brązową Odznakę PZP – kol. Zbigniew Charo, Ryszard Cymcyk, Jarosław Filipek, Leon Kowal, Katarzyna Mikulewicz oraz Tadeusz Sienkiewicz. W dalszej części spotkania uczestniczyliśmy w bogatej części artystycznej. Gratulujemy.

do góry

7. Jubileusz Koła Pszczelarzy w Braniewie

Zarząd WZP ze sztandarem naszej organizacji na zaproszenie Zarządu Koła Pszczelarzy w Braniewie (WZP Gdańsk) uczestniczył 7 października w uroczystości 60-lecia działalności tego Koła. Pan Kazimierz Gursztyn pełni zaszczytną funkcję Prezesa w tym Kole od wielu lat i utrzymuje z naszą organizacją dość ścisłe kontakty oraz uczestniczy także z grupą swoich pszczelarzy w wielu wydarzeniach w życiu naszego Związku. Przyjęci zostaliśmy bardzo serdecznie, zaś Prezes WZP kol. R. Pałach i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej WZP – kol. D. Mazur otrzymali okolicznościowe medale.

do góry

8. Wnioski i materiał liczbowy po II Wojewódzkim Forum Pszczelarskim

Przedstawiciele Zarządu WZP zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na którym przedstawiony i zaaprobowany został (w oparciu o wnioski opracowane na podstawie przebiegu II Wojewódzkiego Forum Pszczelarskiego) następujący dokument: Zakres współdziałania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z regionalnymi organizacjami pszczelarskimi oraz wspierania rozwoju pszczelarstwa w regionie i kraju:

 1. Podjęcie współpracy z samorządami wszystkich szczebli w zakresie opracowania oraz realizacji programów służących zapewnieniu warunków do utrzymania potrzebnego stanu pszczelarstwa na ich obszarze działania,
 2. Nasilenie wsparcia organizacji pszczelarskich w działaniach służących opracowaniu projektu i uchwaleniu przez Sejm ustawy pszczelarskiej regulującej organizację pszczelarstwa, obowiązki posiadaczy rodzin pszczelich, zasady lokalizacji pasiek, warunki korzystania z pożytków itd.,
 3. Nawiązanie współpracy z organami inspekcji weterynaryjnej celem objęcia ewidencją wszystkich pasiek poprzez jej współdziałanie z organizacjami pszczelarskimi,
 4. Wsparcie organizacji pszczelarskich w działaniach służących nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych w zakresie warunków eliminacji zgnilca złośliwego jako choroby zwalczanej z urzędu występującej u pszczół,
 5. Wsparcie starań organizacji pszczelarskich o wdrożenie takich zasad pracy inspekcji weterynaryjnej, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne pasiek przemieszczających się na pożytki,
 6. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej organizacjom pszczelarskim na szczeblu regionu i kraju w opracowaniu i przyjęciu na obszarze Unii Europejskiej nowych mechanizmów wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz zapewnieniu warunków do skutecznej realizacji ochrony pszczoły miodnej jako gatunku niezbędnego do utrzymania naturalnej bioróżnorodności środowiska przyrodniczego,
 7. Współdziałanie z organizacjami pszczelarskimi w zakresie zapewnienia właściwej realizacji prawa służącego pełnej ochronie pszczół przed zatruciami w wyniku stosowania niewłaściwych środków i nieprawidłowej realizacji zabiegów w zakresie nawożenia i chemicznej ochrony roślin,
 8. Inicjowanie oraz wspieranie działań służących utrzymaniu i wzbogacaniu bazy pożytkowej dla pszczół,
 9. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw obejmujących promowanie oraz kształtowanie wysokiej jakości i atrakcyjności rynkowej produktów pszczelich z regionu Warmii i Mazur,
 10. Inicjowanie i wspieranie przyjęcia regulacji prawnych umożliwiających bezprzetargowe nabywanie przez pszczelarzy działek służących prowadzeniu pasieki,
 11. Udzielanie pomocy prawnej organizacjom pszczelarskim zarejestrowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowanie obejmujące wybrane elementy prezentowanych podczas Forum referatów zostało opublikowane w nr 12 Biuletynu Informacyjnego W-MODR i w postaci kserokopii dołączone jest do niniejszej edycji Informacji Bieżących WZP.

W ramach dalszych działań podejmowanych wspólnie z W-MIR Zarząd WZP będzie dążył do skierowania odnośnych materiałów liczbowych do poszczególnych gmin i zachęcenia ich do podjęcia na swoim terenie działań wspierających prowadzenie pasiek. O przebiegu współpracy w tym zakresie Zarządy Kół będą na bieżąco informowane, co pozwoli na ich włączenie się do inicjatyw podejmowanych przez samorządy terenowe na obszarze ich działania.

do góry

9. Promocja miodu

W poprzedniej edycji Informacji Bieżących WZP skierowany został przez Zarząd WZP do pszczelarzy w naszych Kołach apel o włączenie się do zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych kampanii promocyjnej miodu. Z części kół wpłynęły już pierwsze wpłaty, ale także pojawiły się szczegółowe pytania. Z tego względu Zarząd WZP na swym ostatnim posiedzeniu zajął się m.in. wypracowaniem swego stanowiska w tej sprawie.

Już na początku listopada wystąpiliśmy pismem do Zarządu SPZ, w którym zadeklarowaliśmy gotowość wzięcia udziału we współfinansowaniu kampanii promocyjnej, lecz wskazaliśmy, że nie możemy podpisać otrzymanej Umowy przystąpienia do Konsorcjum Finansującego jej koszty, gdyż nie akceptujemy w pełni jej treści (bezwarunkowe przyjęcie współfinansowania w kwotach ustalonych przez Radę Konsorcjum). Okazało się także, że mimo swego udziału finansowego w zasadzie nie mamy decyzyjnego wpływu na formę i treść realizowanych przekazów promocyjnych. Do dziś nie ma żadnej informacji, czy zarząd SPZ przyjmuje naszą deklarację gotowości uczestniczenia we współfinansowaniu kampanii, więc żadna wpłata ze strony WZP nie została dokonana.

Ponieważ Zarząd WZP widzi konieczność promowania spożycia krajowego miodu przez nasze społeczeństwo ustaliliśmy, że w razie niemożności realizacji tego celu poprzez udział w w/w kampanii SPZ rozpatrzymy możliwości włączenia się w działania promocyjne miodu w ramach PROW 2007-2013, gdzie dla grup producenckich przewidziana jest możliwość realizacji takiego programu z dofinansowaniem kosztów do 50%. Jeżeli okazałoby się, że jako związek nie możemy skorzystać z takiej możliwości dofinansowania kosztów, wtedy zebrane od naszych członków środki finansowe przeznaczymy na własne działania promocyjne np. w postaci opracowania i wydrukowania plakatów o walorach produktów pochodzących z naszych pasiek, które będą mogły być wywieszone w publicznych miejscach typu urząd gminy i starostwa, szkoły wszystkich typów, przychodnie lekarskie itd.

W tej sytuacji Zarząd WZP podtrzymuje swój poprzedni apel i oczekuje na dalsze wpłaty stanowiące w księgowości WZP wyodrębniony fundusz celowy, którego wydatkowanie będzie przedstawione szczegółowo naszym członkom. Mamy świadomość, że jest to dodatkowe obciążenie finansowe naszych członków, ale chyba równowartość jednego litra sprzedanego miodu w 20-pniowej pasiece nie czyni tak znaczącej „wyrwy” w jej finansach. A przecież tylko drogą zorganizowanej promocji możemy dotrzeć do tych, którzy miodu wcale nie kupują, bo z założenia uznają to za niepotrzebne i do naszych stoisk na różnych kiermaszach nawet się nie zbliżają.

do góry

10. Nowe możliwości zwalczania warozy i innych chorób pszczół

Z różnych regionów kraju a także od pszczelarzy naszego województwa docierają do Zarządu WZP i PZP niepokojące sygnały o bardzo słabej sile i kondycji rodzin pszczelich w wielu pasiekach. 29. listopada br. pszczelarze naszego województwa mieli możliwość uczestniczenia w interesującym spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przy współudziale WZP w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (współfinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

Pan dr n. wet. Zbigniew Lipiński w swoim referacie pt. „Najnowsze osiągnięcia w zwalczaniu inwazji Varroa destructor u pszczół miodnych” omówił aktualne problemy zwalczania pasożyta w różnych krajach świata ze szczególnym uwzględnieniem państw europejskich. Scharakteryzował także działanie niekonwencjonalnego preparatu BEEVITAL HIVECLEAN stosowanego od kilku lat przez pszczelarzy Zachodniej Europy. Nie jest to farmaceutyk, lecz wodny roztwór kwasów organicznych, sacharozy, ekstraktu propolisu i olejków eterycznych, który stosowany poprzez polewanie pszczół (10-20 ml na rodzinę) w uliczkach między plastrami pobudza robotnice do wzmożonej aktywności w zakresie działań higienicznych. W potraktowanych preparatem rodzinach pszczoły usuwają chore i zamarłe larwy z komórek (zgnilec, kiślica, grzybica) a także aktywnie uszkadzają żuwaczkami w swoim otoczeniu osobniki Varroa destructor, które opadają na dennicę. Dzięki swemu składowi preparat ten może być stosowany także podczas sezonu w okresach bezpożytkowych, jak również późną jesienią w okresie braku czerwiu przy temperaturze skłaniającej pszczoły do utworzenia kłębu zimowego.

Preparat już obecnie można nabywać w sklepie WZP w cenie 22 zł za opakowanie dla 7 rodzin pszczelich lub po 72 zł za opakowanie zawierające 500 ml preparatu.

Ponieważ aktualnie preparat nie jest zarejestrowany jako farmaceutyk nie ma możliwości wykorzystania go do zwalczania warozy w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem ARR ze środków UE i budżetu krajowego.

do góry

11. Wysokość składek w 2008 roku

Zgodnie z ustaleniami PZP składki członkowskie i ulowe w roku 2008 wynoszą:

 • - składka członkowska – 35,00 zł (45 % - 15,75 zł zasila fundusze Koła a 55 % - 19,25 zł przekazywane jest do WZP)
 • - składka ulowa – 1,80 zł (0,81 zł pozostaje w Kole a 0,99 zł przekazywane jest do WZP).

Wysokość wpisowego od nowowstępujących ustalana jest przez Zarządy Kół i te składki w całości pozostają w kole.

do góry

12. Planujemy organizację zaopatrzenia członków w tańszy cukier dla pszczół

Mając na względzie potrzeby naszych członków wiceprezes Zarządu WZP – kol. Ryszard Madejczyk podjął już rozeznanie rynku w zakresie możliwości hurtowego nabycia cukru dla pszczół w naszych pasiekach. Tak to już jest w negocjacjach handlowych, że cena zakupu zależna jest m.in. od ilości kupowanego towaru, stąd podjęliśmy je przyjmując, że będą to ilości zbliżone do tych, jakie były objęte zaopatrzeniem w mijającym roku. Jednak konieczne jest już w tej chwili określenie się poszczególnych Kół, gdyż może się okazać, że ilości jakie będą potrzebne łącznie we wszystkich kołach będą w roku 2008 znacznie niższe lub znacznie wyższe niż w roku 2007. Z opinii przekazywanych członkom Zarządu WZP przez koła, które w roku 2007 korzystały z oferty WZP wynika, że organizacja realizacji dostaw nie budziła większych uwag a nawet oceniana była jako znacznie lepsza niż w poprzednich latach. W kwestii ceny zgłaszano pojedyncze głosy, że niektóre markety okresowo oferują istotnie tańszy cukier w sprzedaży detalicznej, więc pewnie hurtem można byłoby od nich kupić jeszcze taniej. Wg naszej wiedzy nie ma takiej możliwości, gdyż żaden producent ani hurtownik takich cen nie oferuje, a pojawiają się one jako element strategii marketingowych w poszczególnych sieciach handlowych, gdyż ściągnięty w ten sposób do marketu klient zapewne kupi jeszcze inne towary. Przy tym kupujący w markecie cukier dla pszczół na własne ryzyko bierze kwestie jakości i pochodzenia cukru, zaś przy zakupach poprzez WZP te istotne szczegóły objęte są gwarancjami wynikającymi z zawartej umowy.

Przewidywana cena za cukier buraczany w workach 25-kilogramowych wynosi 2,35 zł z dostawą do koła, przy czym pszczelarzom prowadzącym działalność gospodarczą będą mogły być wystawione faktury, lecz wtedy cena będzie wyższa o doliczony podatek VAT.

Zarząd WZP oczekuje na określenie ogólnego zapotrzebowania poszczególnych kół na cukier w pozycji 18. Informacji organizacyjnej za rok 2007, czyli przesłanie jej do Biura WZP w terminie do dnia 10.stycznia 2008 roku.

do góry

13. Matki hodowlane z Niemiec i Austrii

Na spotkaniu Zarządu PZP z Prezesami Wojewódzkich i Regionalnych Związków Pszczelarzy, które odbyło się 13-14.listopada w Ślesinie zapowiedziano, że są już zaawansowane rozmowy dotyczące zakupienia za granicą ok. 2000 sztuk unasienionych (czerwiących) matek hodowlanych rasy Carnica w cenie 35 euro za 1 szt. Materiał ten powinien trafić do pasiek zainteresowanych pszczelarzy i być objęty oceną, aby po potwierdzeniu jego przydatności na danym terenie mógł być wykorzystany (np.trutnie) do doskonalenia pogłowia w polskich pasiekach hodowlanych doskonalących tę rasę.

Aby można było zgłosić do PZP potrzeby pszczelarzy w naszym związku Zarząd WZP prosi Zarządy Kół o zrobienie rozeznania w tym zakresie i ustalenie, jakie osoby gotowe są kupić takie matki i włączyć się do ich oceny.

do góry

14. Słoiki na miód

Po wcześniejszych działaniach Zarządu PZP jest już oferta producenta słoików na miód z pszczołą i logo PZP. Przy dostawie odpowiednio dużej ilości producent dostarczy zamówione słoiki swoim transportem w ramach ceny do Olsztyna, gdzie będą zmagazynowane do odbioru przez poszczególne koła. Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa oferowanych słoików nie jest nam jeszcze znana, lecz warto już zasygnalizować pszczelarzom w kołach taką możliwość, która będzie szczegółowo przedstawiona na spotkaniu Zarządu WZP z Prezesami Kół najprawdopodobniej pod koniec stycznia.

15. Podsumowanie roku 2007

Jak co roku Biuro WZP sporządza zbiorcze zestawienie danych dotyczących działalności WZP za miniony rok. W związku z powyższym Prezesi i Zarządy Kół proszeni są o przesłanie do dnia 10 stycznia 2007 r. na adres biura WZP właściwie wypełnionego druku „Informacji organizacyjnej za 2007 rok”, który ze względu na konieczność zebrania danych niezbędnych m.in. w PZP został nieco zmieniony. Dotrzymanie podanego terminu jest ważne ze względu na konieczność przekazania przez WZP niezbędnych danych do PZP.

do góry

16. Propolis dalej kupujemy

Od początku marca nasi pszczelarze dostarczyli do sklepu WZP prawie 30 kg propolisu. Przypominamy, że ma to być świeży propolis o jakości zgodnej z PN (zawartość do 30 % substancji nierozpuszczalnych w 95% spirytusie etylowym). Cena za produkt dostarczony w ilości co najmniej 0,5 kg wynosi 100 zł brutto za 1 kg, przy czym w razie zakwestionowania jakości propolisu przez przetwórcę, produkt będzie zwrócony dostawcy z obciążeniem go poniesionymi przez WZP kosztami.

do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF