1. Odbyliśmy XV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZP  

Po wyborze kol. R. Madejczyka na przewodniczącego Zjazdu i składu komisji zjazdowych delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu WZP wygłoszonego przez dotychczasowego Prezesa - kol. Jerzego Paukszto, który przypomniał delegatom o ważnych dokonaniach WZP w minionym 4-leciu, spośród których na trwałe w historii WZP zapisały się w pierwszym rzędzie:

 • zakup i remont siedziby WZP oraz uruchomienie specjalistycznego sklepu firmowego,
 • organizacja XXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza,
 • uroczyste obchody 50-lecia WZP uświetnione opracowaniem i wydaniem monografii obejmującej historię Związku.

W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej jej przewodnicząca - kol. Danuta Mazur wysoko oceniła dokonania Zarządu w minionej kadencji oraz prowadzenie oszczędnej i prawidłowej gospodarki finansowej. Uznanie wyrażono zarówno dla dużych przedsięwzięć organizacyjnych jak i za efektywne wykorzystanie możliwości pozyskania środków, w tym także w ramach projektów realizowanych we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. W konkluzji postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.

Kol. R.Pałach poinformował delegatów, iż na odbytym przez tygodniem Zjeździe Sprawozdawczym PZP kol. Jerzy Paukszto i Ryszard Madejczyk uhonorowani zostali najwyższym odznaczeniem PZP - Statuetką ks.Dr.Jana Dzierżona.

Na wniosek Zarządu WZP delegaci postanowili przyznać godność Członka Honowego WZP Olsztyn następującym osobom: Jerzy Paukszto (Reszel), Ryszard Pałach (Olsztyn), Ryszard Madejczyk (Olsztyn), Stefan Opaliński (Iława), Stefan Bębenek (Szczytno), Piotr Kozak (Susz), Edmund Kryszk (Bartoszyce), Kazimierz Szarek (Mrągowo), Józef Wąsik (Lidzbark Warm.).  Zgodnie z uchwałą Zarządu WZP Srebrną Odznakę PZP otrzymali: Krzysztof Alancewicz ( Szczytno), Bogdan Czajkowski (Olsztyn), Jan Denis (Nidzica), Andrzej Dorniak (Sępopol), Henryka Ferek (Lidzbark Warm.), Ryszard jarosz ( Ryn), Ludwik Łukaszek (Nidzica), Arkadiusz Taraszkiewicz (Dobre Miasto), Bolesław Lachowicz (Węgorzewo), Wasyl Pliszka (Biskupiec), Czesław Małkowski (Prezydent Miasta Olsztyna).

Zgodnie z uchwałą Zarządu WZP Brązową Odznakę PZP otrzymali: Stanisław Ostrówka (Świątki), Jan Pniewski (Lidzbark Warm.), Wiesław Różański (Biskupiec), Adam Wenisiorra (Olsztynek), Stanisław Smosarski (Biskupiec), Mieczysław Wanago (Kętrzyn), Janusz Kornatowski (Mikołajki), Kazimierz Gabryszak (Piecki), Ryszard Zieleniewicz (Piecki), Hanna Jaworska (Pisz), Zbigniew Jackiewicz (Lubawa), Jan Zambrzycki (Morąg), Krzysztof Heinowski (Korsze), Stanisław Giebel (Węgorzewo).

Po okolicznościowych wystąpieniach Gości Zjazdu - Prezydenta Miasta Olsztyn - Czesława Jerzego Małkowskiego oraz Kierownika Katedry Pszczelnictwa UWM w Olsztynie - prof.dr hab.Jerzego Wilde realizowana była dyskusja, z której wnioski zostały włączone do treści Uchwały Programowej przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Na następną kadencję delegaci na Walny Zjazd WZP wybrali nowe władze WZP, które ukonstytuowały się następująco:

ZARZĄD WZP W OLSZTYNIE

 • dr Ryszard Pałach prezes WZP (Olsztyn, tel. 089 535-47-18),
 • Ryszard Madejczyk wiceprezes (Olsztyn, tel. 089 526-02-95),
 • Stefan Opaliński sekretarz (Iława, tel. 089 649-49-03),
 • Krzysztof Alancewicz skarbnik (Szczytno tel. 089 622-01-57),
 • Zbigniew Suś członek zarządu (Działdowo),
 • Edmund Kryszk członek zarządu (Bartoszyce),
 • Jerzy Sikora członek zarządu (Reszel),
 • Adam Wensiorra z-ca członka zarządu (Olsztynek),
 • Czesław Stelmaszczuk z-ca członka zarządu (Górowo Iław.).

KOMISJA REWIZYJNA WZP

 • Danuta Mazur przewodnicząca (Olsztyn),
 • Józef Kobusiński wiceprzewodniczący (Iława),
 • Walenty Oniśkiewicz sekretarz (Srokowo),
 • Ludwik Łukaszek z-ca członka (Nidzica),
 • Roman Samulski z-ca członka (Nowe Miasto Lub.).

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Kazimierz Kurpiewski przewodniczący (Olsztyn),
 • Ryszard Jarosz wiceprzewodniczący (Ryn),
 • Hanna Jaworska sekretarz (Pisz),
 • Wasyl Pliszka z-ca członka,
 • Wacław Kołdys z-ca członka (Pisz).

DELEGACI NA WALNY ZJAZD PZP

 • Ryszard Pałach Olsztyn,
 • Ryszard Madejczyk Olsztyn,
 • Stefan Opaliński Iława,
 • Ryszard Jarosz Ryn,
 • Stanisław Smosarski Biskupiec,
 • Józef Ciechanowicz Szczytno.

Uchwała programowa Walnego Zjazdu Delegatów WZP

 1. Komisja Uchwał i Wniosków wysoko ocenia pracę ustępującego Zarządu w minionej kadencji. Na szczególną uwagę zasługuje związane z organizacją:
  • zakup lokalu i podjęcie działalności gospodarczej,
  • organizacja XIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza,
  • organizacja obchodów 50-lecia WZP na Warmii i Mazurach.

   Organizacja powyższych przedsięwzięć przyczyniła się do zaktywizowania pracy kół terenowych, rozszerzyła współpracę z władzami i łączność ze społeczeństwem.
 2. Zjazd zobowiązuje Zarząd do spowodowania, aby władze odpowiedzialne za nadzór nad właściwą ochroną roślin konsekwentnie zapewniały respektowanie przepisów dotyczących ochrony pszczół.
 3. Zarząd WZP zorganizuje promocję, reklamę produktów pszczelich.
 4. Zarząd WZP udzieli pomocy, ochrony środowiska i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiększeniu i doskonaleniu bazy pożytkowej.   
 5. Zarząd nadal winien propagować wśród młodzieży wiedzę o pszczelarstwie i zawodzie pszczelarza.
 6. Z uwagi, że dotychczasowa dyrektywa UE obowiązuje do 2007 roku w sprawie   do dofinansowania pszczelarstwa należy zobowiązać Zarząd do wystąpienia do PZP z wnioskiem o zmodyfikowanie dofinansowania pszczelarstwa z uwzględnieniem dopłat do rodziny pszczelej i sprzętu pszczelarskiego, oraz rozwiązanie problemu paszy.
 7. Zarząd winien wyczulić zarządy kół w trosce pozyskiwania nowych członków Związku.
 8. Delegaci zebrani na obradach XVI Zjazdu uznają, że ten Zjazd kończy obchody 50-lecia.

opracował: dr  R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF

najnowsza przeglądarka plików PDF (wersja polska) do pobrania