1.    Uroczystość 50-lecia WZP już na kartach historii

Zgodnie z wcześniej ustalonym planem 29 września br odbyły się uroczyste obchody 50-lecia WZP w Olsztynie. Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli: Andrzej Ryński – marszałek Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Anna Szyszko – Wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Czesław Makowski – Prezydent Miasta Olsztyn, Janusz Cichoń – członek Zarządu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Roman Kowalak – skarbnik w Zarządzie PZP, Zbigniew Nadrowski – p.o. Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, prof.dr hab. Jerzy Wilde – kierownik Katedry Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jan Cieślak – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Ryszard Cecot – z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,   - przedstawiciel Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Józef Rutkowski – prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu oraz Kazimierz Gursztyn – prezes Koła Pszczelarzy w Braniewie /WZP Gdańsk/.

Po okolicznościowym przemówieniu prezesa WZP – Jerzego Paukszto, który podziękował za wiele lat owocnej współpracy władzom regionu, Olsztyna i wymienionym instytucjom, gratulacje oraz życzenia Związkowi i pszczelarzom złożyli przedstawiciele władz a także PZP i instytucji współpracujących ze Związkiem.

W uznaniu aktywności i zasług następującym pszczelarzom wręczone zostały różne odznaczenia:

Odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

 • Prof.Konstanty Romaniuk,
 • Danuta Mazur,
 • Henryk Agopsowicz.

Odznakę Honorową „Zasłużeni dla rolnictwa”

 • Jerzy Żukowski,
 • Janusz Podsiadło,
 • Michał Smut,
 • Józef Nowakowski,
 • Czesław Napierała,
 • Bogdan Hanas,
 • Bogdan Czajkowski.

Medal im.Ks.dr Jana Dzierżona

 • Henryk Cupiał,
 • Józef Czekan,
 • Walenty Oniśkiewicz,
 • Antoni Staruch,

Złotą Odznakę PZP

 • Henryk Aksiuczyc z Olsztyna,
 • Stefan Bębenek ze Szczytna,
 • Stanisław Bogusz z Mikołajek,
 • Stanisław Górak z Węgorzewa,
 • Kazimierz Grzybowski z Olsztyna,
 • Jan Mróz z Kętrzyna,
 • Irena Rówczyńska z Mrągowa,
 • Bogusław Staruch ze Srokowa,
 • Piotr Tymoszczuk z Węgorzewa.

Srebrną Odznaką PZP

 • Andrzej Kuptel i Alfred Zalewski z Dobrego Miasta,
 • Roman Augowski, Mieczysław Bartkowski, Roman Kurowski i Zbigniew Suś z Działdowa,
 • Władysław Szakal z Iławy,
 • Michał Stadnicki i Jan Mirosław z Iławy,
 • Kazimierz Grabowski i Włodzimierz Pucer z Kętrzyna,
 • Józef Pawlukiewicz z Morąga,
 • Kazimierz Rabuczewski z Mrągowa,
 • Tadeusz Koźlikowski z Olsztyna,
 • Czesław Bohdanowicz, Alfons Dańko i Stanisław Olszewski z Ostródy,
 • Jarosław Filipek z Rynu, Józef Ciechanowicz, Bolesław Kozak i Jan Misiaczyk ze Szczytna,
 • Antoni Bejnarowicz z Węgorzewa.

Brązową odznakę PZP

 • Jan Dubrowny z Bartoszyc,
 • Czesław Bizior z Działdowa,
 • Benedykt Pawłowski, Edmund Piotrkowski i Jan Zbrzeski z Iławy,
 • Kurt Piontek, Jan Sawicki i Jan Wanat z Kętrzyna,
 • Zdzisław Janiszewski, Roman Simoniuk i Walerian Simoniuk z Korsz,
 • Włodzimierz Żeszko z Mikołajek,
 • Adam Żuchowski z Mrągowa,
 • Józef Tomkielski i Modest Sawicki z Nidzicy,
 • Henryk Dembek z Nowego Miasta,
 • Marian Rybaczyk z Olsztyna,
 • Zygmunt Dańko z Ostródy,
 • Jerzy Sikora z Reszla,
 • Stanisław Barczak, Czesław Niemyński, Jan Tuczyński i Mariusz Winiarz z Rynu,
 • Antoni Kopała ze Srokowa,
 • Krzysztof Alancewicz, Ludomir Bulewicz, Władysław Dziergiewicz, Wacław Kowalczyk i Piotr Wojsznis ze Szczytna,
 • Jarosława Hutnik, Scholastyka Kochanowska i Kazimierz Krus z Węgorzewa

W obecności licznych pszczelarzy i gości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścia-nie budynku przy lokalu WZP wykonanej wg projektu kol. Jerzego Paukszto dokonali członkowie Zarządu PZP – Roman Kowalak - skarbnik i Ryszard Pałach –wiceprezydent.

Po dotarciu do siedziby i zakładu firmy Mazurskie Miody w Tomaszkowie uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych wystąpień i zostali zapoznani przez właściciela – pana Bogdana Piaseckiego – z aktualnym zakresem działalności firmy i jej planami na przyszłość.

Ważną częścią spotkania było sadzenie drzewek lipy w przyszłej alei lipowej. Po nim, podczas wspólnej konsumpcji potraw i napojów ufundowanych przez właściciela firmy pszczelarze przybyli z całego województwa mieli okazję bliższego poznania się i odbycia interesujących rozmów.

Przed rozpoczęciem uroczystości pszczelarzom, którzy dokonali uprzednich przedpłat, wydane zostały egzemplarze monografii pt. „50 lat WZP w Olsztynie”. Biuro WZP dysponuje jeszcze pewną liczbą dodatkowo wydrukowanych egzemplarzy – można je nabyć w cenie 25 zł/szt – decyduje kolejność dokonywania wpłat.

2. Byliśmy w Kluczborku na XXIV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza

Olsztyńscy pszczelarze pod sztandarem WZP i sztandarami kół z Iławy, Olsztyna, Szczytna, Susza i Węgorzewa zgromadzili się podczas mszy i oficjalnej uroczystości otwarcia XXIV ODP w Kluczborku. Brali udział w uroczystym przekazaniu Gospodarzom tegorocznych Dni obrazu Maria Regina Apium oraz insygniów, które prezes Jerzy Paukszto wręczyl prezesowi WZP w Opolu. Uczestnicy wyjazdu wzięli także udział w pozostałych punktach bogatego programu Dni oraz zwiedzili stoiska targowe, dokonali zakupów jak również odwiedzili Muzeum, Izbę Pamięci i grób Ks.Dr Jana Dzierżona. Byli również w Stacji Hodowli Pszczół w Maciejowie.

3. Umowy zawarte z Agencją Rynku Rolnego zostały rozliczone

Zgodnie z ustalonymi przez ARR terminami po realizacji zawartych umów Biuro WZP złożyło wszystkie wymagane dokumenty i wnioski. Ostatni ze złożonych wniosków winien zakończyć się przelewem dopłaty na konto WZP w połowie października. Do końca października tj. po naliczeniu przez księgowość kwot należnych pszczelarzom w poszczególnych kołach, pieniądze zostaną przekazane ich zarządom z prośbą o jak najszybsze wypłacenie wyliczonych kwot poszczególnym osobom i przesłanie list z podpisami potwierdzającymi dokonanie wypłaty do Biura WZP.

Nazwa projektu Zakresplanowany Zakres zrealizowany Wartość wg Umowy (zł) Środki wydatk.
PLN %
Szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik-pszczelarz 2 grupy(razem 64 osoby) 1 grupa(43 osoby) 41041,00 37687,98 91,83
Szkolenie w kołach pt.„Poprawa gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół” 5 grup - łączna liczba uczestników co najmniej 150 osób 100 % 37 525,00 33305,99 88,76
Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Paski leku Baywarol Tabletki leku Apiwarol 455 opak.Baywarolu3 597 opak. Apiwarolu 105 592,00 97699,11 92,52
Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie 10 lawet 10 lawet 60820,00 60610,00 99,65
Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie 73 próby 9 prób 25550,00 2213,11 8,66
Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie MatkiNU - 2094UU - 4804R – 63Odkłady – 2046Rodziny - 70 NU - 1174UU – 2361R - 20 Odkłady - 1349Rodziny- 46 307754,00 275117,05 89,39
Selekcjapowszechnie użytkowanych podgatunków pszczół w Polsce w kierunku zwiększenia odporności na warrozę X X 61300,00 60920,31 99,38
RAZEM: X X 639582,00 567553,55 88,74

4. Zarząd i Biuro WZP pracują nad przygotowaniem projektów na sezon 2006/2007

W oparciu o zapotrzebowanie naszych członków wynikające z tabel, jakie wpłynęły do Biura WZP trwa ostatni etap opracowania zakresu i kosztu poszczególnych działań, jakie chcielibyśmy realizować w roku 2007 w ramach projektów objętych dofinansowaniem Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Okazało się jednak, że 6 października wpłynęło do PZP z firmy BIOWET pismo informujące o podjęciu spodziewanej decyzji o prowadzeniu w roku 2007 produkcji zmodyfikowanej wersji leku Biowar. Producent zapoziada, że cena Biowaru będzie zbliżona do tej, jaka obowiązywała w roku 2005 (w ofertach od lek.wet. koszt leczenia 1 rodz.pszczelej wynosi ok. 7,40 zł). Czas, jaki pozostał nam do terminowego opracowania i złożenia projektów nie pozwala na zebranie w kołach niezbędnych informacji celem uwzględnienia w projekcie możliwości nabycia tego leku przez zainteresowanych pszczelarzy. W tej sytuacji złożony przez WZP projekt nie będzie uwzględniał zapotrzebowania na ten lek, ale w ciągu najbliższego miesiąca konieczne jest pozyskanie w kołach informacji o decyzji pszczelarzy odnośnie zwalczania warrozy przy dostępności trzech leków. W oparciu o dane wynikające ze zmodyfikowanego zapotrzebowania pszczelarzy WZP przekaże do ARR korektę do złożonego wcześniej projektu. Zostaną w niej uwzględnione wielkości wynikające z tabel wypełnionych w poszczególnych kołach, które dotrą do Biura WZP w terminie do 13.listopada 2006 r.  W przypadku kół, które nie prześlą nowej wersji swojego zapotrzebowania w korekcie projektu będzie uwzględnione zapotrzebowanie pierwotne, czyli nie obejmujące leku Biowar.

5. Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Delegatów WZP w Olsztynie

Zarząd WZP przewiduje odbycie najbliższego Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-czego WZP w dniach 2-3.grudnia, tj. po Zjeździe Sprawozdawczym PZP, który planowany jest na dzień 24-25 listopada. Materiały zjazdowe delegaci otrzymają pod koniec drugiej dekady listopada. Aby sprawnie zorganizować ten etap przygotowania Zjazdu jak również zapewnić jego właściwy przebieg Biuro WZP oczekuje na przesłanie przez poszczególne Koła wypełnionych Ankiet Delegata w terminie do dnia 5.XI.2006 r.

Zarząd liczy na to, że przed Zjazdem Delegatów odbędzie się w poszczególnych kołach przemyślana i owocna dyskusja, w której członkowie Koła wskażą swoim delegatom, jakie sprawy winny być przez nich wniesione pod obrady Zjazdu. Ważnym jest jednak nie tylko wskazanie występujących problemów, ale również podanie konkretnych propozycji ich rozwiązania, bo tylko wówczas realnym będzie usuwanie przeszkód hamujących istnienie oraz rozwój pszczelarstwa w naszym województwie i kraju.

ANKIETA DELEGATA NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY WZP W OLSZTYNIE -

do pobrania plik tekstowy do edycji

Wykaz pszczelarzy z Koła w .. deklarujących nabycie leków do zwalczania Varroa destructor w swoich pasiekach z dopłatą ARR w roku 2007.

do pobrania plik tekstowy do edycji

opracował: dr R.Pałach i mgr S.Opaliński