Aktualności Styczeń - Luty 2008


  1. Pożegnaliśmy Prezesa Koła Pszczelarzy w Asunach
  2. Stan organizacyjny ogniw WZP Olsztyn w latach 2003-2007
  3. Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności WZP Olsztyn w roku 2007
  4. Podpisaliśmy już wszystkie umowy z ARR
  5. Wykorzystanie przez pszczelarzy w kołach w 2007 roku dopłat z ARR w ramach mechanizmu UE „Wsparcie rynku produktów pszczelich”
  6. Importowane matki
  7. Ogólnopolskie badania przyczyn zimowych ubytków rodzin pszczelich wymagają naszego udziału
  8. Trzeba uatrakcyjnić naszą ofertę miodową

1. Pożegnaliśmy Prezesa Koła Pszczelarzy w Asunach

Dnia 13 lutego br. delegacja Zarządu WZP w osobach: R.Madejczyk, E.Kryszk i J.Sikora oraz W.Oniśkiewicz z Komisji Rewizyjnej ze sztandarem WZP uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej zmarłego nagle kol. Antoniego Starucha – wieloletniego Prezesa Koła Pszczelarzy w Asunach. Przybyły także ze swoimi sztandarami delegacje z kół Pszczelarzy w Biskupcu, Olsztynie, Rynie i Węgorzewie. Wieniec z WZP nieśli pszczelarze z Bartoszyc. Pszczelarskie pożegnanie nad mogiłą wygłosił kol.R.Madejczyk – wiceprezes WZP, który przekazał Żonie Zmarłego Medal im.Ks.Dr J.Dzierżona przewidziany do wręczenia kol.Staruchowi na spotkaniu Prezesów z Zarządem WZP. Zarząd WZP gorąco dziękuje pszczelarzom i pocztom sztandarowym, które swą obecnością przyczyniły się do uświetnienia uroczystości pożegnania Prezesa. Cześć jego pamięci!

do góry

2. Stan organizacyjny ogniw WZP Olsztyn w latach 2003-2007

L.pTerenowe Koło Pszczelarzy Liczba członków w roku: Liczba rodzin pszczelich w roku:
2003200420052006200720032004200520062007
1.Asuny183553453622963600320030002400
2.Bartoszyce586045535618582240150516631786
3.Biskupiec2625262625775675886892884
4.Bisztynek89544252454270285285
5.Dobre Miasto1211111112188160177177190
6.Działdowo414347495012281136138314221558
7.Giżycko  282021  1023805655
8.Górowo Ił.29272524231185980743900466
9.Iława363434292910001117135311401092
10.Jeziorany2728262623614640539526506
11.Kętrzyn546164646452805056459627463349
12.Korsze12151412126202301469775767
13.Lidzbark War.626454595515541554160015061345
14.Lubawa1618212119507556607954973
15.Mikołajki  131110  283182191
16.Morąg22252726278771330147914621515
17.Mrągowo353037363615111584201515571654
18.Nidzica2120313737881791108515841582
19.N.Miasto Lub.   4956   12281277
20.Olsztyn13712815115615445004979564452025795
21.Olsztynek242221182083210839911083901
22.Ostróda26263535351102110216431224917
23.Piecki1514182020545549655744735
24.Pisz30313435449201500130412301404
25.Reszel232729323110661225135513141294
26.Ryn 24353535 512103510021092
27Sępopol323131283012251490157214631597
28Srokowo252928262520892228184012461811
29.Susz 20242218 744795960662
30.Szczytno353335343812541375124013001399
31.Świątki1013121112235284406414406
32.Węgorzewo 39374139 1875124512801505
33.Żuromin71070066099985000
 O g ó ł e m8419521058109510963505442048447884126644000
do góry

3. Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności WZP Olsztyn w roku 2007

Dochody finansowe
Składki 51285,34
Dopłaty z ARR692706,06
Sprzedaż towarów387924,48
Pozostałe przychody 92973,70
ŁĄCZNIE:1224889,58
Udziały w Spółdzielni Pszczelarskiej "APIS" w Lublinie14206,00
Koszty działalności
Wynagrodzenie pracowników37627,55
Ubezpieczenie mienia, transpo. OC pszczelarzy6096,50
Składki przekazane do PZP18685,00
Składki ZUS 7494,67
Artykuły spożywcze 2862,00
Czynsz za lokal+ ogrzewanie+ energia4822,59
Usługi telekomunikacyjne7697,44
Usługi bankowe4157,08
Znaczki pocztowe1139,75
Wyjazdy służbowe członków Zarządu8174,01
Prowadzenie księgowości 8400,00
Zużycie materiałów 4479,05
Koszty sprzedaży 2429,00
Koszt własny sprzedaży 340663,37
Autokary za zorganizowanie święta pszczelarzy 6980,12
Amortyzacja 44118,31
Podatek od nieruchomości4697,00
Monitoring obiektu585,60
Dofinansowanie do sztandarów3370,00
Rozliczenie dotacji692706,06
Razem:1207185,10
do góry

4. Podpisaliśmy już wszystkie umowy z ARR

Wojewódzki Związek Pszczelarzy posiada już pełną informację o zakresie działań, jakie może prowadzić z dofinansowaniem ARR. Jak wynika z poniższej tabeli zgodnie ze

L.p. Nazwa projektuZakres planowany wg projektu / przyjętyWartość wg projektuWartość wg umowy
[ zł ] 
1.Szkolenie w kołach pt. „Warunki zwiększania efektywności gospodarki pasiecznej”6 grup - r-m 660 osób < /br> / 2 grupy – r-m 227 osób 49 035,0016 569,0033,8
2.Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków WZP OlsztynBiowar - 3520 opak.Apiwarol- 3110 opak.Bayvarol- 1944 opak.ApiLive Var - 75 szt.342 777,75342 777,75100
3.Przemieszczanie na pożytki rodzin pszczelich w pasiekach prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie (wynajem lawet) 26 zgłoszeń 4 160,004 160,00100
4.Analizy jakości miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie 36 prób15 120,002 790,0018,4
5.Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w OlsztynieMatki
9451 szt.
Pakiety
890 szt.
Odkłady
3148 szt.
1080127,72386324,0035,8
6.Projekt badawczy pt.”Badanie ryzyka wybuchu zgnilca amerykańskiego w pasiekach regionu Warmii i Mazur”  87 014,0000,0
RAZEM: 1578234,47752720,75 

złożonymi projektami zaakceptowane zostało dofinansowane zwalczanie warozy oraz wynajem przyczep do przewozu rodzin na pożytki. W pozostałych działaniach niepełne dofinansowanie oznacza konieczność skorygowania naszych planów lub poszukiwanie innych źródeł finansowania. W przypadku zaplanowanych szkoleń udało się uzyskać z innego źródła dofinansowanie do czterech szkoleń w kołach terenowych, jednak tylko w zakresie kosztów obejmujących 3 godz. wykładu i koszt sal ( termin 15 i 16.marca 2008 r.)

Tylko ok.36 % wynosi pokrycie finansowe potrzeb zgłoszonych w naszym projekcie dotyczącym zakupu matek pszczelich, pakietów i odkładów. Zarząd WZP przekaże do poszczególnych kół informację o możliwościach dofinansowania realizacji zgłoszonego przez nie zapotrzebowania przyjmując w pierwszej kolejności dofinansowanie zakupu matek a następnie odkładów (z szerszym uwzględnieniem pszczelarzy z kół, które dotychczas wcale lub w małym stopniu korzystały z tej możliwości).

do góry

5. Wykorzystanie przez pszczelarzy w kołach w 2007 roku dopłat z ARR w ramach mechanizmu UE „Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Realizując działania służące zrzeszonym w WZP pszczelarzom Zarząd WZP stara się o to, aby do wszystkich członków dotarły niezbędne informacje i mogli oni stosownie do swych potrzeb ubiegać się i korzystać z istniejących możliwości. Oczywiście, przepływ niezbędnych informacji do członków i realizacja koniecznych działań organizacyjnych następuje poprzez Prezesów i Zarządy Kół głównie od ich pracy zależy skuteczne wykorzystanie istniejących możliwości wspierania naszych członków. Poniższe zestawienie obrazuje, jakie osiągnęliśmy efekty w roku 2007.

L.p. KołoLiczba czł.Środki wsparcia
Szk.przygot do egz.Szkol.w kołach Zakup lawetAnalizy mioduIlość rodzin leczonychZakup matekZakup odkładówZakup rodzin pszcz.
1.Asuny36 11   58710  
2.Bartoszyce56 36  162542  
3.Biskupiec25 15  85567  
4.Bisztynek4 2  270   
5.D.Miasto12 71 19028  
6.Działdowo50419  1558145  
7.Giżycko21 10   53562  
8.Górowo Ił.23 13  2569  
9.Iława29 29  9103588 
10.Jeziorany23111  50634  
11.Kętrzyn64264152631633157125
12.Korsze12 5  5252410 
13.Lidzbark W.553111 96566  
14.Lubawa19 10  790411 
15.Mikołajki10 7  7517  
16.Morąg27 13411490142  
17.Mrągowo36 13  34567  
18.Nidzica37 293 86912274 
19.N.Miasto L.56 35123056122 
20.Olsztyn1546855141901037576 
21.Olsztynek201121 848183110 
22.Ostróda35581 42548  
23.Piecki20351 70079  
24.Pisz441261 129217321 
25.Reszel31315  9467911 
26.Ryn35124  95615110 
27.Sępopol30118  15971532 
28.Srokowo25 12  795109  
29.Susz18 17  651   
30.Szczytno38 261 124066  
31.Świątki12 4  370   
32.Węgorzewo39 20  1055669 
Razem:10963161221 93035237121101125
do góry

6. Importowane matki

Z PZP otrzymaliśmy informację, że w ramach zapowiadanego już importu 2000 matek pszczelich rasy carnika unasienionych czerwiących z niemieckiej pasieki hodowlanej w terminie do 10 lipca 2008 r. pszczelarze z naszego WZP mają możliwość zakupienia 100 szt matek z dofinansowaniem ARR. Kwota, jaką należy wpłacić za jedną matkę wynosi 130 zł a dopłata wyniesie ok.70 zł. Zarządy kół poprzez ich prezesów proszone są o pilne zebranie informacji o zainteresowaniu swoich członków tą sprawą i po sporządzeniu listy zebranie pieniędzy na zakup matek. Jeżeli liczba zamówionych matek będzie większa niż ilość ustalona przez PZP, to przyjęte będą do realizacji zapotrzebowania z poszczególnych kół wg kolejności ich składania i dokonywania wpłat. Gdyby zapotrzebowanie pszczelarzy z naszego WZP było mniejsze niż 100 sztuk, to niewykorzystana ilość zostanie przekazana do zakupienia przez chętnych z innych związków. Oznacza to zarazem, że jeśli nasze zapotrzebowanie będzie większe niż 100 sztuk, to możemy jeszcze liczyć na ewentualne skorzystanie z puli przydziału niewykorzystanego przez inne organizacje.

do góry

7. Ogólnopolskie badania przyczyn zimowych ubytków rodzin pszczelich wymagają naszego udziału

Sygnały napływające na różnych spotkaniach pszczelarzy z wszystkich stron kraju wskazują, że w części pasiek już jesienią i późną jesienią wystąpiły niezrozumiałe przypadki gwałtownego spadku siły większej lub mniejszej części rodzin pszczelich przygotowanych do zimowli zmuszające nawet do ich łączenia. Można się spodziewać, że w wielu pasiekach wystąpią po zimowli wyjątkowo duże straty. Aby skutecznie przeciwdziałać upadkowi całych pasiek koniecznym jest poznanie rzeczywistej skali problemu z jednoczesnym ustaleniem jego przyczyn. Dlatego poproszone przez pszczelarzy o pomoc instytuty resortowe i specjalistyczne jednostki uczelniane podejmują odpowiednie do swoich możliwości działania, które jednak wymagają ścisłego współdziałania pszczelarzy i organizacji pszczelarskich z całego kraju.

Szczegółowy plan takiego działania Państwowego Instytutu Weterynarii PIB w Puławach ukazał się w 2 numerze „Pszczelarza Polskiego”. Wynika z niego, że badania dotyczą pasiek, w których straty sięgają co najmniej 30 % liczby rodzin w pasiece i prowadzone są bezpłatnie. Zadaniem pszczelarze jest jedynie właściwe pobranie osypów ze spadłych rodzin, opisanie ich i przesłanie do siedziby Instytutu wraz z ogólnymi danymi o pasiece i umożliwiającymi nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pszczelarzem.

Drugą inicjatywę zgłasza p.dr Grażyna Topolska z SGGW-AR w Warszawie. Dane na ten temat przekazane będą oddzielnie.

do góry

8. Trzeba uatrakcyjnić naszą ofertę miodową

Realizując praktycznie punkt nr 9 z listy wniosków II Forum Pszczelarskiego (Podejmowanie i wspieranie inicjatyw obejmujących promowanie oraz kształtowanie wysokiej atrakcyjności rynkowej produktów pszczelich z regionu Warmii i Mazur) Zarząd WZP informuje, że w ramach sprzedaży miodów naszych pszczelarzy prowadzonej w sklepie WZP w ciągu najbliższego półrocza preferowane będą miody oznakowane banderolą PZP a od 1 września 2008 r. tylko takie miody naszych członków będą oferowane klientom.

W tej sytuacji przekazujemy Zarządom Kół warunki ubiegania się o certyfikat PZP, którego uzyskanie uprawnia pszczelarza do zakupu i posługiwania się banderolą naklejaną na opakowania z miodem sprzedawanym z tej pasieki – dostępne są one także wszystkim na stronie internetowej www.zwiazek-pszczelarski.pl. (niezbędnik).

Zarząd WZP nawiązał także kontakt z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie celem uzyskania koniecznym informacji do uzyskania przez miody naszych pszczelarzy statusu produktów tradycyjnych lub produktów z chronioną nazwą geograficzną ich pochodzenia. Na ten temat planujemy wspólnie zorganizować spotkanie informacyjno-szkoleniowe, aby poznać warunki i procedury dotyczące realizacji takiego działania.

do góry

opracował dr R. Pałach

powyższy tekst do pobrania w pliku PDF