WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Wojewódzki Związek Pszczelarzy


10-502 Olsztyn
ul. Kościuszki 14/2

tel./fax 089 535 99 29


NIP: 739-13-00-223

konto bankowe:
PKO BP SA Oddział 9 w Olsztynie
ul. Kopernika 46 10-513 Olsztyn
71 1440 1228 0000 0000 0189 0719

e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2019