WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i poszczególnym pszczelarzom

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2019