WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

1. Apel Prezesa WZP

Szybkimi krokami zbliża się dzień obchodów jubileuszu 50?lecia powstania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie. Pięćdziesiąt lat to okrągła rocznica.

 Zarząd WZP na wspólnym posiedzeniu z pp. Prezesami postanowił zorganizować uroczyste obchody tego Święta. Został wyznaczony termin, nawiązane zostały kontakty z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim.

   W programie przewidujemy uroczystość kościelną, akademię, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, promocję książki o działalności WZP i piknik pszczelarski. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele władz regionu i instytucje, z którymi WZP współpracował w 50-leciu. Przewidziany jest również udział Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 Zarząd WZP wykonał szereg działań zmierzających do tego, aby uroczystość była godna.

Dlatego zwracam się z prośbą do pp. Prezesów o to, abyście dołożyli starań w upowszechnienie wiedzy o naszym Święcie wśród pszczelarzy i aby oni gremialnie w nim uczestniczyli. Takie Święto, to też bardzo ważny element promocji pszczelarstwa.

Proponujemy, aby w kołach zorganizowane były zbiorowe wyjazdy. Taki zbiorowy wyjazd przyczyni się również do integracji członków Koła. Uczestnikom wyjazdów zapewniamy folder o działalności WZP, pamiątkowy znaczek i posiłek. Na pokrycie części kosztów poniesionych na organizację Święta prosimy o zebranie dobrowolnej składki w wysokości 15 złotych od uczestnika i przekazanie jej na konto WZP lub wpłacenie w kasie. (Uczestnicy, którzy przyjadą indywidualnie będą mogli nabyć pamiątki na miejscu, lecz ich ilość będzie ograniczona). Msza Święta odprawiona zostanie w intencji pszczelarzy. Proponujemy, aby Koła przygotowały dary ołtarza. Koła posiadające sztandary zapraszam z pocztami do ich prezentacji zarówno w kościele jak i na akademii.

Do udziału i promocji idei Święta proszę wykorzystać zebrania członków, jakie będą organizowane przy zbieraniu danych do projektów, jakie chcemy złożyć w ARR. Obecność i udział pszczelarzy w obchodach 50-lecia powstania i działalności WZP zależy w dużej części od zaangażowania Waszego - Koleżanki i Koledzy Prezesi. Liczę na Was i wierzę, że dołożycie starań, aby Święto wypadło godnie, czyli w pamięci naszych Gości i naszej Wojewódzki Związek Pszczelarzy utrwalił się jako zwarta i prężna organizacja.

2.    Obchody 50-lecia WZP w Olsztynie

Szczegółowy program uroczystości w dniu 29 września br.:

9.30 - zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji wszystkich kół z darami ołtarza

10.00 - Msza Św. w intencji pszczelarzy w Kościele pw Serca Pana Jezusa,

Przemarsz do Urzędu Wojewódzkiego (Sala Sesyjna)

11.30 - Część oficjalna (przemówienia i wystąpienia przedstawicieli władz, wręczenie odznaczeń)

13.30 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku siedziby WZP przy ul.Kościuszki 14/2.

Przejazd do Zakładu Mazurskich Miodów w Tomaszkowie na Piknik Pszczelarski i sadzenie Aleji Lip.

3.    Wyjazd do Kluczborka na XXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

Grupa osób, które zgłosiły swój udział i dokonały wpłaty kosztów ODP wyjeżdża z Olsztyna 14 września o godz. 8-mej a wraca do Olsztyna 17 września o gk.godz.20-tej. Obok realizacji programu ODP planowana jest wizyta w pasiece zarodowej w Maciejowie oraz odwiedzenie grobu Ks.dr.Jana Dzierżona. Organizatorzy planują także niespodzianki.

4.    Potrzeby pszczelarzy podstawą przygotowania projektów na sezon 2006/2007

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR z dnia 16 sierpnia br. ogłoszone zostały ?Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007" dostępne na stronie internetowej WWW.arr.gov.pl . Do dnia 20 października podmioty uprawnione mogą składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania realizowane w sezonie 2006/2007. Aby ułatwić wgląd zainte­resowanych Zarządów i pszczelarzy w treść ogłoszonych ?Warunków?? biuro WZP dołącza do bieżącego wydania "Informacji Bieżących" dla każdego Koła 1 egzemplarz "Warunków..." .

Wojewódzki Związek Pszczelarzy - jako podmiot uprawniony - podejmuje pracę nad przygotowaniem niezbędnych projektów rozpoczynając od zebrania informacji w zakresie zapotrzebowania na poszczególne działania zgłaszane przez członków WZP zgrupowanych w poszczególnych Kołach .

W związku z tym w załączeniu dostępne są wzory tabel, których przesłanie do biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół jest podstawą uwzględnienia w następnym roku tych kół i ich członków w działaniach podejmowanych przez WZP z dofinansowaniem w ramach projektów złożonych wcześniej w ARR.

Tabele w pliku do wydrukowania (pdf)
Tabele w pliku do edycji i wydrukowania (rtf)
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2019