WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Aktualnoci Stycze - Luty 2008


  1. Poegnalimy Prezesa Koa Pszczelarzy w Asunach
  2. Stan organizacyjny ogniw WZP Olsztyn w latach 2003-2007
  3. Sprawozdanie finansowe dotyczce dziaalnoci WZP Olsztyn w roku 2007
  4. Podpisalimy ju wszystkie umowy z ARR
  5. Wykorzystanie przez pszczelarzy w koach w 2007 roku dopat z ARR w ramach mechanizmu UE „Wsparcie rynku produktw pszczelich”
  6. Importowane matki
  7. Oglnopolskie badania przyczyn zimowych ubytkw rodzin pszczelich wymagaj naszego udziau
  8. Trzeba uatrakcyjni nasz ofert miodow

1. Poegnalimy Prezesa Koa Pszczelarzy w Asunach

Dnia 13 lutego br. delegacja Zarzdu WZP w osobach: R.Madejczyk, E.Kryszk i J.Sikora oraz W.Onikiewicz z Komisji Rewizyjnej ze sztandarem WZP uczestniczya w uroczystoci pogrzebowej zmarego nagle kol. Antoniego Starucha – wieloletniego Prezesa Koa Pszczelarzy w Asunach. Przybyy take ze swoimi sztandarami delegacje z k Pszczelarzy w Biskupcu, Olsztynie, Rynie i Wgorzewie. Wieniec z WZP nieli pszczelarze z Bartoszyc. Pszczelarskie poegnanie nad mogi wygosi kol.R.Madejczyk – wiceprezes WZP, ktry przekaza onie Zmarego Medal im.Ks.Dr J.Dzierona przewidziany do wrczenia kol.Staruchowi na spotkaniu Prezesw z Zarzdem WZP. Zarzd WZP gorco dzikuje pszczelarzom i pocztom sztandarowym, ktre sw obecnoci przyczyniy si do uwietnienia uroczystoci poegnania Prezesa. Cze jego pamici!

do gry

2. Stan organizacyjny ogniw WZP Olsztyn w latach 2003-2007

L.pTerenowe Koo Pszczelarzy Liczba czonkw w roku: Liczba rodzin pszczelich w roku:
2003200420052006200720032004200520062007
1.Asuny183553453622963600320030002400
2.Bartoszyce586045535618582240150516631786
3.Biskupiec2625262625775675886892884
4.Bisztynek89544252454270285285
5.Dobre Miasto1211111112188160177177190
6.Dziadowo414347495012281136138314221558
7.Giycko  282021  1023805655
8.Growo I.29272524231185980743900466
9.Iawa363434292910001117135311401092
10.Jeziorany2728262623614640539526506
11.Ktrzyn546164646452805056459627463349
12.Korsze12151412126202301469775767
13.Lidzbark War.626454595515541554160015061345
14.Lubawa1618212119507556607954973
15.Mikoajki  131110  283182191
16.Morg22252726278771330147914621515
17.Mrgowo353037363615111584201515571654
18.Nidzica2120313737881791108515841582
19.N.Miasto Lub.   4956   12281277
20.Olsztyn13712815115615445004979564452025795
21.Olsztynek242221182083210839911083901
22.Ostrda26263535351102110216431224917
23.Piecki1514182020545549655744735
24.Pisz30313435449201500130412301404
25.Reszel232729323110661225135513141294
26.Ryn 24353535 512103510021092
27Spopol323131283012251490157214631597
28Srokowo252928262520892228184012461811
29.Susz 20242218 744795960662
30.Szczytno353335343812541375124013001399
31.witki1013121112235284406414406
32.Wgorzewo 39374139 1875124512801505
33.uromin71070066099985000
 O g e m8419521058109510963505442048447884126644000
do gry

3. Sprawozdanie finansowe dotyczce dziaalnoci WZP Olsztyn w roku 2007

Dochody finansowe
Skadki 51285,34
Dopaty z ARR692706,06
Sprzeda towarw387924,48
Pozostae przychody 92973,70
CZNIE:1224889,58
Udziay w Spdzielni Pszczelarskiej "APIS" w Lublinie14206,00
Koszty dziaalnoci
Wynagrodzenie pracownikw37627,55
Ubezpieczenie mienia, transpo. OC pszczelarzy6096,50
Skadki przekazane do PZP18685,00
Skadki ZUS 7494,67
Artykuy spoywcze 2862,00
Czynsz za lokal+ ogrzewanie+ energia4822,59
Usugi telekomunikacyjne7697,44
Usugi bankowe4157,08
Znaczki pocztowe1139,75
Wyjazdy subowe czonkw Zarzdu8174,01
Prowadzenie ksigowoci 8400,00
Zuycie materiaw 4479,05
Koszty sprzeday 2429,00
Koszt wasny sprzeday 340663,37
Autokary za zorganizowanie wita pszczelarzy 6980,12
Amortyzacja 44118,31
Podatek od nieruchomoci4697,00
Monitoring obiektu585,60
Dofinansowanie do sztandarw3370,00
Rozliczenie dotacji692706,06
Razem:1207185,10
do gry

4. Podpisalimy ju wszystkie umowy z ARR

Wojewdzki Zwizek Pszczelarzy posiada ju pen informacj o zakresie dziaa, jakie moe prowadzi z dofinansowaniem ARR. Jak wynika z poniszej tabeli zgodnie ze

L.p. Nazwa projektuZakres planowany wg projektu / przyjtyWarto wg projektuWarto wg umowy
[ z ] 
1.Szkolenie w koach pt. „Warunki zwikszania efektywnoci gospodarki pasiecznej”6 grup - r-m 660 osb < /br> / 2 grupy – r-m 227 osb 49 035,0016 569,0033,8
2.Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach czonkw WZP OlsztynBiowar - 3520 opak.Apiwarol- 3110 opak.Bayvarol- 1944 opak.ApiLive Var - 75 szt.342 777,75342 777,75100
3.Przemieszczanie na poytki rodzin pszczelich w pasiekach prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie (wynajem lawet) 26 zgosze 4 160,004 160,00100
4.Analizy jakoci miodu z pasiek czonkw WZP w Olsztynie 36 prb15 120,002 790,0018,4
5.Odbudowa pogowia rodzin pszczelich i poprawa wartoci uytkowej pszcz w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w OlsztynieMatki
9451 szt.
Pakiety
890 szt.
Odkady
3148 szt.
1080127,72386324,0035,8
6.Projekt badawczy pt.”Badanie ryzyka wybuchu zgnilca amerykaskiego w pasiekach regionu Warmii i Mazur”  87 014,0000,0
RAZEM: 1578234,47752720,75 

zoonymi projektami zaakceptowane zostao dofinansowane zwalczanie warozy oraz wynajem przyczep do przewozu rodzin na poytki. W pozostaych dziaaniach niepene dofinansowanie oznacza konieczno skorygowania naszych planw lub poszukiwanie innych rde finansowania. W przypadku zaplanowanych szkole udao si uzyska z innego rda dofinansowanie do czterech szkole w koach terenowych, jednak tylko w zakresie kosztw obejmujcych 3 godz. wykadu i koszt sal ( termin 15 i 16.marca 2008 r.)

Tylko ok.36 % wynosi pokrycie finansowe potrzeb zgoszonych w naszym projekcie dotyczcym zakupu matek pszczelich, pakietw i odkadw. Zarzd WZP przekae do poszczeglnych k informacj o moliwociach dofinansowania realizacji zgoszonego przez nie zapotrzebowania przyjmujc w pierwszej kolejnoci dofinansowanie zakupu matek a nastpnie odkadw (z szerszym uwzgldnieniem pszczelarzy z k, ktre dotychczas wcale lub w maym stopniu korzystay z tej moliwoci).

do gry

5. Wykorzystanie przez pszczelarzy w koach w 2007 roku dopat z ARR w ramach mechanizmu UE „Wsparcie rynku produktw pszczelich”

Realizujc dziaania suce zrzeszonym w WZP pszczelarzom Zarzd WZP stara si o to, aby do wszystkich czonkw dotary niezbdne informacje i mogli oni stosownie do swych potrzeb ubiega si i korzysta z istniejcych moliwoci. Oczywicie, przepyw niezbdnych informacji do czonkw i realizacja koniecznych dziaa organizacyjnych nastpuje poprzez Prezesw i Zarzdy K gwnie od ich pracy zaley skuteczne wykorzystanie istniejcych moliwoci wspierania naszych czonkw. Ponisze zestawienie obrazuje, jakie osignlimy efekty w roku 2007.

L.p. KooLiczba cz.rodki wsparcia
Szk.przygot do egz.Szkol.w koach Zakup lawetAnalizy mioduIlo rodzin leczonychZakup matekZakup odkadwZakup rodzin pszcz.
1.Asuny36 11   58710  
2.Bartoszyce56 36  162542  
3.Biskupiec25 15  85567  
4.Bisztynek4 2  270   
5.D.Miasto12 71 19028  
6.Dziadowo50419  1558145  
7.Giycko21 10   53562  
8.Growo I.23 13  2569  
9.Iawa29 29  9103588 
10.Jeziorany23111  50634  
11.Ktrzyn64264152631633157125
12.Korsze12 5  5252410 
13.Lidzbark W.553111 96566  
14.Lubawa19 10  790411 
15.Mikoajki10 7  7517  
16.Morg27 13411490142  
17.Mrgowo36 13  34567  
18.Nidzica37 293 86912274 
19.N.Miasto L.56 35123056122 
20.Olsztyn1546855141901037576 
21.Olsztynek201121 848183110 
22.Ostrda35581 42548  
23.Piecki20351 70079  
24.Pisz441261 129217321 
25.Reszel31315  9467911 
26.Ryn35124  95615110 
27.Spopol30118  15971532 
28.Srokowo25 12  795109  
29.Susz18 17  651   
30.Szczytno38 261 124066  
31.witki12 4  370   
32.Wgorzewo39 20  1055669 
Razem:10963161221 93035237121101125
do gry

6. Importowane matki

Z PZP otrzymalimy informacj, e w ramach zapowiadanego ju importu 2000 matek pszczelich rasy carnika unasienionych czerwicych z niemieckiej pasieki hodowlanej w terminie do 10 lipca 2008 r. pszczelarze z naszego WZP maj moliwo zakupienia 100 szt matek z dofinansowaniem ARR. Kwota, jak naley wpaci za jedn matk wynosi 130 z a dopata wyniesie ok.70 z. Zarzdy k poprzez ich prezesw proszone s o pilne zebranie informacji o zainteresowaniu swoich czonkw t spraw i po sporzdzeniu listy zebranie pienidzy na zakup matek. Jeeli liczba zamwionych matek bdzie wiksza ni ilo ustalona przez PZP, to przyjte bd do realizacji zapotrzebowania z poszczeglnych k wg kolejnoci ich skadania i dokonywania wpat. Gdyby zapotrzebowanie pszczelarzy z naszego WZP byo mniejsze ni 100 sztuk, to niewykorzystana ilo zostanie przekazana do zakupienia przez chtnych z innych zwizkw. Oznacza to zarazem, e jeli nasze zapotrzebowanie bdzie wiksze ni 100 sztuk, to moemy jeszcze liczy na ewentualne skorzystanie z puli przydziau niewykorzystanego przez inne organizacje.

do gry

7. Oglnopolskie badania przyczyn zimowych ubytkw rodzin pszczelich wymagaj naszego udziau

Sygnay napywajce na rnych spotkaniach pszczelarzy z wszystkich stron kraju wskazuj, e w czci pasiek ju jesieni i pn jesieni wystpiy niezrozumiae przypadki gwatownego spadku siy wikszej lub mniejszej czci rodzin pszczelich przygotowanych do zimowli zmuszajce nawet do ich czenia. Mona si spodziewa, e w wielu pasiekach wystpi po zimowli wyjtkowo due straty. Aby skutecznie przeciwdziaa upadkowi caych pasiek koniecznym jest poznanie rzeczywistej skali problemu z jednoczesnym ustaleniem jego przyczyn. Dlatego poproszone przez pszczelarzy o pomoc instytuty resortowe i specjalistyczne jednostki uczelniane podejmuj odpowiednie do swoich moliwoci dziaania, ktre jednak wymagaj cisego wspdziaania pszczelarzy i organizacji pszczelarskich z caego kraju.

Szczegowy plan takiego dziaania Pastwowego Instytutu Weterynarii PIB w Puawach ukaza si w 2 numerze „Pszczelarza Polskiego”. Wynika z niego, e badania dotycz pasiek, w ktrych straty sigaj co najmniej 30 % liczby rodzin w pasiece i prowadzone s bezpatnie. Zadaniem pszczelarze jest jedynie waciwe pobranie osypw ze spadych rodzin, opisanie ich i przesanie do siedziby Instytutu wraz z oglnymi danymi o pasiece i umoliwiajcymi nawizanie bezporedniego kontaktu z pszczelarzem.

Drug inicjatyw zgasza p.dr Grayna Topolska z SGGW-AR w Warszawie. Dane na ten temat przekazane bd oddzielnie.

do gry

8. Trzeba uatrakcyjni nasz ofert miodow

Realizujc praktycznie punkt nr 9 z listy wnioskw II Forum Pszczelarskiego (Podejmowanie i wspieranie inicjatyw obejmujcych promowanie oraz ksztatowanie wysokiej atrakcyjnoci rynkowej produktw pszczelich z regionu Warmii i Mazur) Zarzd WZP informuje, e w ramach sprzeday miodw naszych pszczelarzy prowadzonej w sklepie WZP w cigu najbliszego procza preferowane bd miody oznakowane banderol PZP a od 1 wrzenia 2008 r. tylko takie miody naszych czonkw bd oferowane klientom.

W tej sytuacji przekazujemy Zarzdom K warunki ubiegania si o certyfikat PZP, ktrego uzyskanie uprawnia pszczelarza do zakupu i posugiwania si banderol naklejan na opakowania z miodem sprzedawanym z tej pasieki – dostpne s one take wszystkim na stronie internetowej www.zwiazek-pszczelarski.pl. (niezbdnik).

Zarzd WZP nawiza take kontakt z Urzdem Marszakowskim w Olsztynie celem uzyskania koniecznym informacji do uzyskania przez miody naszych pszczelarzy statusu produktw tradycyjnych lub produktw z chronion nazw geograficzn ich pochodzenia. Na ten temat planujemy wsplnie zorganizowa spotkanie informacyjno-szkoleniowe, aby pozna warunki i procedury dotyczce realizacji takiego dziaania.

do gry

opracowa dr R. Paach

powyszy tekst do pobrania w pliku PDF
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2019