WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

dzien_pszczelarza - konkurs

Komunikat

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsko Biała
w dniach 20-22.09.2019 r.
Pszczelarz ponosi koszt wyżywienia i noclegu, pozostałe koszty ponosi WZP.
Zainteresowanie wyjazdem proszę zgłaszać do biura WZP
tel. 89-535 99 29 w terminie do 31.01.2019 r.

Dokumenty do pobrania

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w sprawie wymagań oznakowania miodu

Pragnę poinformować, iż Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do opracowania projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na sezon 2018/2019.

Zgodnie z powyższym, proszę o przesłanie do dnia 10.04.2018 r. oferty cenowej na leki do zwalczania warrozy obowiązującej w 2019 roku (na każdy lek oddzielną ofertę) w zapieczętowanej kopercie

Oferta powinna zawierać:

  • - nazwę leku
  • - postać handlową leku
  • - dawkę leku na 1 rodzinę
  • - cenę leku netto
  • - cenę brutto leku

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta bez podania uzasadnienia.

O wyborze lub odrzuceniu oferty zostaną Państwo powiadomieni pisemnie.

Treść dokumentu

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Treść Pisma

Ubezpieczenie OC

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Skup wosku od dnia 17.03.2017 r.

  • 25,00 zł/kg ( I gatunek)
  • 20,00 zł/kg (II gatunek)
  • 11,68 zł/kg (ciemny i troszkę zanieczyszczony)

Węza w wolnej sprzedaży

  • 55 zł/kg pełne opakowanie
  • 60 zł/kg luzem

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie jest otwarty na przyjęcie nowych członków jak i powstających nowych kół.

Zgodnie ze Statutem WZP Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

Koła Pszczelarzy jest ogniwem WZP i musi uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność.

Informujemy, że w roku 2015 ze środków WZP zostanie pokryte 70% kwoty dofinansowania do leków dla członków WZP w Olsztynie. Celem tej operacji jest pomoc pszczelarzom w trudnym okresie wiosennym.

WZP informuje, że składka członkowska wynosi 35 zł., a od 1 rodziny pszczelej 3,50 zł. za cały rok.

W związku z brakiem zainteresowania Zarząd WZP podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w każdy piątek.

 

 

Uwaga absolwenci gimnazjów

pszczela_wola

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli k/Lublina (www.pszczelawola.edu.pl).

Od nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność w tym zakresie położony znacznie bliżej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki).

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych).

Zachęcamy!

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2019