European Beekeeping Congress BEECOME

Serdecznie zapraszamy do udziału w 8. edycji European Beekeeping Congress BEECOME, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2021 roku.

Konferencja za pośrednictwem łączy internetowych to wspaniała okazja, aby wziąć udział w dyskusji ze specjalistami pszczelarstwa z całego świata, a także zapoznać się z międzynarodową ofertą sprzętu pszczelarskiego w formie wirtualnych targów.

Materiały promocyjne z załącznikach
- Plakat BEECOME
- Beecome 2021

Skup wosku

WoskDla pszczelarzy zrzeszonych WZP OlsztynDla pozostałych
I klasa30 zł* 25 zł*
II klasa20 zł* 18 zł*
III klasa12,73 zł* 10 zł*

*Cena za kilogram wosku

Wymiana wosku na węzę

 • Dla pszczelarzy zrzeszonych WZP Olsztyn za 1kg wosku - 0,5 kg węzy.
 • dla pozostałych za 1kg wosku - 0,47 kg węzy.

Cena węzy w wolnej sprzedaży wynosi 68 zł za kilogram.

Mamy w sprzedaży różnego rodzaju węzę:

 1. Wielkopolska
 2. Wielkopolska Ostrowska
 3. Warszawska Zwykła
 4. Warszawska Poszerzana
 5. Dadant
 6. Langstroth

Składka OC na 2021 rok

W tym roku ze względu na pandemię zamiast podpisu na zestawieniach składek OC istnieje możliwość przesłania oświadczeń wypełnionych i podpisanych przez pszczelarzy w celu ubezpieczenia pasieki
(wzór w załączniku).

Informujemy, że składka OC od użądleń wynosi 6,00 zł od jednej pasieki.

Dla przypomnienia informujemy że za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin. Każde rozpoczęte 50 rodzin pszczelich liczy się jako następną pasiekę. Jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin pszczelich zlokalizowanych jednak w trzech różnych miejscach, składka jest liczona za 3 pasieki.

Ponadto jest możliwość ubezpieczenia produktu (miodu) bez względu ile pszczelarz ma rodzin pszczelich w wysokości 12,00 zł

Informacja nt. ubezpieczenia OC pasiek

Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie informuje, że w roku szkolnym 2020/21 prowadzimy nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, umożliwiające uzyskanie tytułu pszczelarza i technika pszczelarza

Tytuł zawodowy pszczelarza można uzyskać zdając pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.03– Prowadzenie produkcji pszczelarskiej i posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Natomiast tytuł zawodowy technik pszczelarza można uzyskać zdając z wynikiem pozytywnym egzamin z kwalifikacji ROL.03 i ROL.09 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wniosek o przyjęcie na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Materiały dot. realizacji projektów w ramach
"Wsparcie rynku produktów pszczelich na rok 2019/2020"

25.02.2020 r.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY informuje

W związku z pojawieniem się warunków udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2020-2022 udostępniamy odnośnik do strony internetowej  ARiMR z informacjami  na temat wsparcia dla pszczelarzy i wzór wniosku o wpis zakładu prowadzonego rolniczy handel detaliczny.

Strona z warunkami: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

Strona z wzorem wniosku do pobrania http://piwgarwolin.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wniosek-RHD.pdf

Olsztyn 27.09.2019 r.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Olsztyn dn.02.09.2019 r.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do złożenia projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” w sezonie 2019/2020, dotyczący zakupu leków do zwalczania warrozy .

W związku z powyższym proszę o dostarczenie w zamkniętej kopercie do WZP w Olsztynie do dnia 16.09.2019 oferty cenowej na produkty warrozobójcze dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

Oferta powinna zawierać:

 • - nazwę leku
 • - wartość leku netto
 • - wartość leku brutto
 • - postać handlową opakowania i dawka
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym bez usługi leczenia netto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym bez usługi leczenia brutto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym z usługą leczenia netto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym z usługą leczenia brutto

Z upoważnienia
Prezesa WZP

Treść dokumentu

Dokumenty do pobrania

dzien_pszczelarza - konkurs

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w sprawie wymagań oznakowania miodu

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Treść Pisma

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie jest otwarty na przyjęcie nowych członków jak i powstających nowych kół.

Zgodnie ze Statutem WZP Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

Koła Pszczelarzy jest ogniwem WZP i musi uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność.

Informujemy, że w roku 2015 ze środków WZP zostanie pokryte 70% kwoty dofinansowania do leków dla członków WZP w Olsztynie. Celem tej operacji jest pomoc pszczelarzom w trudnym okresie wiosennym.

WZP informuje, że składka członkowska wynosi 35 zł., a od 1 rodziny pszczelej 3,50 zł. za cały rok.

W związku z brakiem zainteresowania Zarząd WZP podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w każdy piątek.

 

 

Uwaga absolwenci gimnazjów

pszczela_wola

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli k/Lublina (www.pszczelawola.edu.pl).

Od nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność w tym zakresie położony znacznie bliżej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki).

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych).

Zachęcamy!