WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Pragnę poinformować, iż Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do opracowania projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na sezon 2016/2017.

Zgodnie z powyższym, proszę o przesłanie:

Od dnia 21.10.2015 roku do odwołania skup wosku:

  • - członkowie zrzeszeni w WZP w Olsztynie
    • 20,00 zł/kg I gatunek
  • - niezrzeszeni
    • 17,00 zł I gatunek
    • 11,58 II gatunek

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie jest otwarty na przyjęcie nowych członków jak i powstających nowych kół.

Zgodnie ze Statutem WZP Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

Koła Pszczelarzy jest ogniwem WZP i musi uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność.

Informujemy, że w roku 2015 ze środków WZP zostanie pokryte 70% kwoty dofinansowania do leków dla członków WZP w Olsztynie. Celem tej operacji jest pomoc pszczelarzom w trudnym okresie wiosennym.

WZP informuje, że składka członkowska wynosi 35 zł., a od 1 rodziny pszczelej 3,50 zł. za cały rok.

TERMINARZ ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH
DLA ZARZĄDÓW KÓŁ I BIURA WZP - 2015

W związku z brakiem zainteresowania Zarząd WZP podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w każdy piątek.

 

 

Druki do pobrania:

Uwaga absolwenci gimnazjów

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli k/Lublina (www.pszczelawola.edu.pl).

Od nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność w tym zakresie położony znacznie bliżej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki).

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych).

Zachęcamy!

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2017