Skup wosku od 01.07.2020 r.

WoskDla pszczelarzy zrzeszonych WZP OlsztynDla pozostałych
I klasa25 zł* 20 zł*
II klasa15 zł* 12 zł*

*Cena za kilogram wosku

Informacja nt. ubezpieczenia OC pasiek

Wymiana wosku na węzę

 • Dla pszczelarzy zrzeszonych WZP Olsztyn za 1kg wosku - 0,5 kg węzy.
 • dla pozostałych za 1kg wosku - 0,47 kg węzy.

Cena węzy w wolnej sprzedaży wynosi 68 zł za kilogram.

Mamy w sprzedaży różnego rodzaju węzę:

 1. Wielkopolska
 2. Wielkopolska Ostrowska
 3. Warszawska Zwykła
 4. Warszawska Poszerzana
 5. Dadant
 6. Langstroth

Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie informuje, że w roku szkolnym 2020/21 prowadzimy nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, umożliwiające uzyskanie tytułu pszczelarza i technika pszczelarza

Tytuł zawodowy pszczelarza można uzyskać zdając pozytywnie egzamin z kwalifikacji ROL.03– Prowadzenie produkcji pszczelarskiej i posiadać wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Natomiast tytuł zawodowy technik pszczelarza można uzyskać zdając z wynikiem pozytywnym egzamin z kwalifikacji ROL.03 i ROL.09 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wniosek o przyjęcie na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Materiały dot. realizacji projektów w ramach
"Wsparcie rynku produktów pszczelich na rok 2019/2020"

25.02.2020 r.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY informuje

W związku z pojawieniem się warunków udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2020-2022 udostępniamy odnośnik do strony internetowej  ARiMR z informacjami  na temat wsparcia dla pszczelarzy i wzór wniosku o wpis zakładu prowadzonego rolniczy handel detaliczny.

Strona z warunkami: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

Strona z wzorem wniosku do pobrania http://piwgarwolin.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wniosek-RHD.pdf

Olsztyn 27.09.2019 r.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Olsztyn dn.02.09.2019 r.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie przygotowuje się do złożenia projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” w sezonie 2019/2020, dotyczący zakupu leków do zwalczania warrozy .

W związku z powyższym proszę o dostarczenie w zamkniętej kopercie do WZP w Olsztynie do dnia 16.09.2019 oferty cenowej na produkty warrozobójcze dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

Oferta powinna zawierać:

 • - nazwę leku
 • - wartość leku netto
 • - wartość leku brutto
 • - postać handlową opakowania i dawka
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym bez usługi leczenia netto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym bez usługi leczenia brutto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym z usługą leczenia netto
 • - koszt leku w opakowaniu handlowym z usługą leczenia brutto

Z upoważnienia
Prezesa WZP

Treść dokumentu

Dokumenty do pobrania

dzien_pszczelarza - konkurs

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w sprawie wymagań oznakowania miodu

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Treść Pisma

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie jest otwarty na przyjęcie nowych członków jak i powstających nowych kół.

Zgodnie ze Statutem WZP Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

Koła Pszczelarzy jest ogniwem WZP i musi uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność.

Informujemy, że w roku 2015 ze środków WZP zostanie pokryte 70% kwoty dofinansowania do leków dla członków WZP w Olsztynie. Celem tej operacji jest pomoc pszczelarzom w trudnym okresie wiosennym.

WZP informuje, że składka członkowska wynosi 35 zł., a od 1 rodziny pszczelej 3,50 zł. za cały rok.

W związku z brakiem zainteresowania Zarząd WZP podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w każdy piątek.

 

 

Uwaga absolwenci gimnazjów

pszczela_wola

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli k/Lublina (www.pszczelawola.edu.pl).

Od nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność w tym zakresie położony znacznie bliżej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki).

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych).

Zachęcamy!