WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

dnipszczelarza2017

XIII WOJEWÓDZKI DZIEŃ PSZCZELARZA
OLSZTYNEK 20.08.2017 r.

Wojewódzki Dzień Pszczelarza to wyjątkowe wydarzenie, które jest uhonorowaniem działalności pasiecznej całego sezonu. W tym roku odbędzie się 20 sierpnia 2017 r. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Gmina Olsztynek. Wszystkim wiadomo, że miód jest dobry na wszystko, a pszczelarstwo jest jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej gospodarki.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w obchodach. Podczas pszczelarskiego święta nie zabraknie kiermaszu artykułów pszczelarskich i ekologicznych. Pszczelarze będą promować swoje wyroby, które będzie można degustować i oczywiście kupić. Organizatorzy zapewniają szereg niezapomnianych atrakcji m.in.: konkursy, wystawy połączone z występami kulturalno-rozrywkowymi.

Ponadto dla pszczelarzy i wszystkich zainteresowanych osób zaplanowano wykłady popularno-naukowe z zakresu pszczelarstwa.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie, Urząd Miejski w Olsztynku, Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynku


Ważne dokumenty:

 1. Informacja
 2. Program
 3. Zgłoszenie uczestnictwa
 4. Regulamin konkursu plastycznego
 5. Cennik opłat za stoisko
 6. Informacja, formularz zgłoszeniowy dla wystawców
 7. Mapa

Skup wosku od dnia 17.03.2017 r.

 • 25,00 zł/kg ( I gatunek)
 • 20,00 zł/kg (II gatunek)
 • 11,68 zł/kg (ciemny i troszkę zanieczyszczony)

Węza w wolnej sprzedaży

 • 55 zł/kg pełne opakowanie
 • 60 zł/kg luzem

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie jest otwarty na przyjęcie nowych członków jak i powstających nowych kół.

Zgodnie ze Statutem WZP Koło Pszczelarzy może być zorganizowane w dowolnej miejscowości przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

Koła Pszczelarzy jest ogniwem WZP i musi uzyskać zgodę Zarządu WZP na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność.

Informujemy, że w roku 2015 ze środków WZP zostanie pokryte 70% kwoty dofinansowania do leków dla członków WZP w Olsztynie. Celem tej operacji jest pomoc pszczelarzom w trudnym okresie wiosennym.

WZP informuje, że składka członkowska wynosi 35 zł., a od 1 rodziny pszczelej 3,50 zł. za cały rok.

TERMINARZ ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH
DLA ZARZĄDÓW KÓŁ I BIURA WZP - 2015

W związku z brakiem zainteresowania Zarząd WZP podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów pełnionych przez członków Zarządu w każdy piątek.

 

 

Druki do pobrania:

Uwaga absolwenci gimnazjów

pszczela_wola

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji pszczelarskich i tytułu technika pszczelarza mogą podjąć naukę nie tylko w renomowanej szkole w Pszczelej Woli k/Lublina (www.pszczelawola.edu.pl).

Od nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność w tym zakresie położony znacznie bliżej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (woj.pomorskie – pow.starogardzki).

Informacje szczegółowe o warunkach rekrutacji dostępne są na stronie www.boleslawowo.pl (prowadzone jest także zaoczne kształcenie dorosłych).

Zachęcamy!

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie. Ul. Kościuszki 14/2, Olsztyn, tel. 089 535 99 29
SpecNET 2006 - 2017